All Questions
prev
Poprzedni:3.7 Jak znaleźć czas na modlitwę? Gdzie jest Bóg w codziennym życiu?
next
Następny:3.9 Czy należy modlić się do Ojca, Syna czy do Ducha Świętego? Do Maryi i do świętych?

3.8 Jak modlić się fragmentem Pisma Świętego?

Formy modlitwy

W Bibili znajdziesz Słowo, którym Bóg chce do Ciebie przemówić. Modlitwa Pismem Świętym jest czymś, w czym stajesz się coraz lepszym, jeśli robisz to często. Będziesz wzrastał w wierze nie tylko dzięki tym tekstom, które przyjemnie się czyta lub które łatwo możesz odnieść do samego siebie, lecz także dzięki tym fragmentom, które być może trudno będzie ci zrozumieć.

Częste korzystanie z tekstów Nowego Testamentu w modlitwie jest rzeczą dobrą, ponieważ pomaga wzrastać w relacji z Bogiem. Próbuj w pełni zrozumieć daną historię, wyobraź sobie to, co się w niej wydarzyło i poprzez zaangażowanie w tekst poznaj lepiej Jezusa.

 

Znajdź czas, przeczytaj fragment i zobacz, co poczujesz. Pokój, stres, radość, smutek? Później powiedz Jezusowi to, co chcesz.
Z mądrości Kościoła

Jakie są źródła modlitwy?

Są nimi: słowo Boże, przez które osiąga się „najwyższą wartość poznania Jezusa Chrystusa" (Flp 3,8); liturgia Kościoła, która zapowiada,aktualizuje i komunikuje misterium zbawienia; cnoty teologalne; codzienne sytuacje, w których możemy spotkać Boga.

Kocham Cię, Panie, i jedyna łaska, o jaką Cię proszę, to kochać Cię wiecznie... Boże mój, jeśli mój język nie jest w stanie mówić w każdej chwili, iż Cię kocham, chcę, aby moje serce powtarzało Ci to za każdymmoim tchnieniem (św. Jan Maria Vianney). [KKKK 558]

Czy można nauczyć się modlić z Biblii?

Biblia jest jak źródło dla modlitwy. Modlić się sło­wem Bożym oznacza wykorzystywać słowa i wydarzenia opisane w Biblii we własnej modlitwie. „Nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa" (św. Hieronim).

Pismo Święte, zwłaszcza Psalmy i NOWY TESTAMENT, jest bezcennym skarbem. Znajdują się w nim najpiękniej­sze modlitwy świata judeochrześcijańskiego. Wypowiadanie tych modlitw jednoczy nas z milionami modlących się we wszystkich czasach i kulturach, przede wszystkim jednak z samym Chrystusem, który jest w nich wszystkich obecny. [Youcat 491]