Alle Vragen
prev
Vorige:2.13 Hoe weet ik zeker dat de Kerk de waarheid vertelt?
next
Volgende:2.15 Wie zijn de Apostelen? Wie zijn hun opvolgers?

2.14 Kan ik geen goede christen zijn zonder de Kerk?

De oorsprong van de Kerk

Jezus wist dat het niet eenvoudig zou zijn als christen te leven. Daarom stichtte Hij de Kerk, waarin al zijn volgelingen samen een gemeenschap vormen. Door deze gemeenschap kunnen de gelovigen tot God komen, in het bijzonder door de sacramenten te ontvangen en te leven zoals God het ons leert.

Jezus houdt zoveel van ons, dat Hij bereid was zijn leven op te offeren voor de Kerk. Wie de Kerk afwijst, wijst ook Jezus af. Als mensen buiten hun schuld de Kerk niet kennen betekent dat niet dat ze automatisch verdoemd zijn. Wel is het door de Kerk veel eenvoudiger om bij God te komen en voor altijd in de hemel gelukkig te worden. Dat wil God voor alle mensen!

Jezus stelde de Kerk in als een betrouwbare weg naar God, met alles wat je nodig hebt. Zonder de Kerk ben je niet zeker dat je aankomt.