All Questions
prev
Anterior:3.44 De ce este Liturghia atât de plictisitoare?
next
Următorul:3.46 De ce se accentuează mai mult păcatul în locul speranţei?

3.45 Cum se organizează Sfânta Liturghie în ritul latin?

Euharistia

În fiecare duminică sau, dacă este posibil, în fiecare zi, ne reunim în calitate de creștini pentru a-l întâlni pe Isus în Euharistie. În aplicația #TwGOD poți găsi textele standard ale Liturghiei în multe limbi diferite.

Liturghia este formată din patru părți majore:

  1) Riturile de început

  2) Liturgia Cuvântului, în care Dumnezeu ne vorbește prin Biblie

  3) Liturgia Euharistică, în care Isus se oferă complet, cu Trupul și Sângele său

  4) Riturile finale

Dumnezeu ne vorbeşte prin Scriptură, prin cuvântul său, şi ni se oferă prin Euharistie. Apoi, suntem trimişi să-l vestim în lume pe Isus.
Înțelepciunea Bisericii

Care sunt elementele constitutive ale sfintei Liturghii?

Orice sfântă Liturghie (celebrare euharistică) se împarte în două părţi principale: Liturgia cuvântului şi Liturgia euharistică în sens strict.

În timpul Liturgiei cuvântului ascultăm lecturi din Vechiul şi Noul Testament şi din Evanghelie; în timpul acestei părţi au loc şi omilia şi rugăciunea credincioşilor. În celebrarea euharistică ce urmează sunt prezentate pâinea şi vinul, sunt consacrate şi apoi oferite credincioşilor pentru Împărtăşanie. [Youcat 213]

Care este structura sfintei Liturghii?

Sfânta Liturghie începe cu adunarea credincioşilor şi cu intrarea Preotului şi a celor care slujesc la altar (ministranţi, lectori, cantori etc.). După formula de salut urmează actul penitenţial, care se termină cu Kyrie. În zilele de duminică şi de sărbătoare (fiind excluse perioadele de Advent şi Postul Mare) este cântat sau recitat Gloria. Colecta (sau rugăciunea

zilei) introduce una sau două lecturi din Vechiul şi din Noul Testament, urmate de Psalmul responsorial; înainte de Evanghelie se cântă aleluia sau aclamaţia. După proclamarea Evangheliei, cel puţin duminica sau în zilele de sărbătoare, preotul sau Diaconul ţine o predică (Omilia). Tot duminica şi în zilele de sărbătoare, adunarea mărturiseşte credinţa comună în Crez, după care urmează rugăciunea credincioşilor. Partea a doua din sfânta Liturghie începe cu pregătirea darurilor până la rugăciunea care are loc asupra lor. La culmea celebrării euharistice se ajunge cu rugăciunea euharistică, introdusă de prefaţă şi de Sanctus. Acum, ofranda euharistică devine trup şi sânge ale lui Cristos. Rugăciunea euharistică se încheie de regulă cu Doxologia, de la care se trece la rugăciunea Domnului. Urmează schimbul semnului păcii, Agnus Dei, frângerea pâinii şi împărţirea sfintelor specii la credincioşi, care adesea are loc numai sub specia trupului lui Cristos. Sfânta Liturghie se termină cu meditaţia, aducerea de mulţumire, o rugăciune finală şi Binecuvântarea dată de preot.


Kyrie spune:

C. Doamne, miluieşte-ne!

R Doamne, miluieşte-ne!

C. Cristoase, miluieşte-ne!

R. Cristoase, miluieşte-ne!

C. Doamne, miluieşte-ne!

R. Doamne, miluieşte-ne!

 

C. Kyrie eleison! R. Kyrie eleison!

C. Christe eleison! R. Christe eleison!

C. Kyrie eleison! R. Kyrie eleison!
 

Gloria recită:

Mărire in cer lui Dumnezeu

şi pace pe pămant oamenilor de bunăvoinţă.

Te lăudăm, te binecuvantăm,

te adorăm, te preamărim.

Doamne, Dumnezeule, impărate ceresc,

Dumnezeule, Părinte atotputernic,

iţi mulţumim ţie pentru slava ta cea mare.

Doamne, Fiule unul-născut, Isuse Cristoase,

Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui,

care iei asupra ta păcatele lumii,

miluieşte-ne pe noi;

tu, care iei asupra ta păcatele lumii,

primeşte rugăciunea noastră.

Tu, care şezi de-a dreapta Tatălui,

miluieşte-ne pe noi.

Fiindcă tu singur eşti sfant,

tu singur Domn,

tu singur preainalt, Isuse Cristoase,

impreună cu Duhul Sfant,

intru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

 

Gloria in excelsis Deo

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te, benedicimus te,

adoramus te, glorificamus te,

gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,

Domine Deus, Rex caelestis,

Deus Pater omnipotens,

Domine Fili unigenite, Iesu Christe,

Domine Deus, Agnus Dei,

Filius Patris,

qui tollis peccata mundi, miserere nobis;

qui tollis peccata mundi,

suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus,

tu solus Dominus,

tu solus Altissimus, Iesu Christe,

cum Sancto Spiritu:

in gloria Dei Patris. Amen.

Sanctus recită:

Sfant, Sfant, Sfant e Domnul Dumnezeul oştirilor cereşti.

Pline sunt cerurile şi pămantul de mărirea ta.

Osana in inaltul cerului.

Bine este cuvantat cel care vine in numele Domnului.

Osana in inaltul cerului.

 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.

Hosanna in excelsis.

 

Agnus Dei recită:

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

miluieşte-ne pe noi.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

miluieşte-ne pe noi.

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii,

dă-ne nouă pacea.

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
 

[Youcat 214]

Cine prezidează celebrarea euharistică?

Cel care acţionează în fiecare celebrare euharistică este Cristos însuşi; îl reprezintă Episcopul sau Preotul.

Este credinţa Bisericii că celebrantul prezidează la altar in persona Christi capitis (latineşte = în persoana lui Cristos, capul). Asta înseamnă că Preoţii nu numai că acţionează în locul sau din porunca lui Cristos, dar că, în virtutea consacrării lor, Cristos e cel care acţionează prin intermediul lor, drept cap al Bisericii. [Youcat 215]

Asta spun Părinții Bisericii

În ziua Domnului, după ce v-ați adunat, frângeți pâinea și mulțumiți, mărturisindu-vă mai întâi păcatele, pentru ca jertfa voastră să fie curată. [Didahia, cap. 14:1 (F1, 32)]