All Questions
prev
Prethodna:3.44 Zašto je misa tako dosadna?
next
Sljedeći:3.46 Čemu toliko naglašavati grijeh umjesto nadu?

3.45 Kako je sveta misa uređena u Rimskom obredu?

Euharistija

 

Svake nedjelje ili ako je moguće svaki dan, zajedno se kao kršćani sastajemo, kako bismo upoznali Isusa u euharistiji. U aplikaciji #TwGOD možete pronaći standardne tekstove mise na mnogim različitim jezicima.

Liturgija euharistije sastoji se od četiri glavna dijela:
1) Uvodni obredi
2) Služba Riječi, u kojoj nam Bog govori kroz Bibliju 
3) Euharistijska služba, u kojoj se Isus potpuno nudi u svom Tijelu i Krvi
4) Završni obredi

 

Isus nam govori po svetom Pismu, svojoj Riječi, i nudi nam se u euharistiji. Tada nas se šalje u svijet kako bismo mu donijeli Isusa.
Mudrost Crkve

Koji dijelovi nužno pripadaju svetoj misi?

Svaka se sveta misa (euharistijsko slavlje) odvija u dva glavna dijela: u službi Riječi i u euharistijskoj službi u užemu smislu.

 

U službi Riječi slušamo čitanja iz STAROGA i NOVOGA ZAVJETA, kao i iz evanđelja. Osim toga, tu je mjesto navještaja (homilije, propovijedi) i molitve vjernih. U euharistijskoj službi koja slijedi prinose se i posvećuju kruh i vino, koji se dijele vjernicima u PRIČESTI. [Youcat 213]

Kako se sveta misa odvija?

Sveta misa počinje okupljanjem vjernika i ulaskom SVEĆENIKA i službenika oltara (ministranata, čitača, pjevača itd.). Nakon pozdrava slijedi opća ispovijed, koja završava s “Gospodine, smiluj se” (KYRIE). Nedjeljom (osim u vrijeme došašća i korizme) i blagdanom pjeva se ili govori SLAVA (GLORIA). Dnevna (Zborna) molitva uvodi u jedno ili dva čitanja iz NOVOGA i STAROGA ZAVJETA, nakon čega slijedi psalam. Prije evanđelja dolazi poziv Aleluja. Nakon navještaja evanđelja, barem nedjeljom i blagdanom, svećenik ili ĐAKON održi propovijed (HOMILIJU). Također nedjeljom i blagdanom zajednica ispovijeda zajedničku vjeru u VJEROVANJU (CREDO), na što se nadovezuje molitva vjernih. Drugi dio svete mise započinje s pripremom darova, čemu je priključena darovna molitva. Vrhunac euharistijskoga slavlja jest euharistijska molitva u koju uvode predslovlje i SVET (SANCTUS). Tu se darovi kruha i vina pretvaraju u Tijelo i Krv Kristovu. Euharijstijska molitva konačno završava s DOKSOLOGIJOM, od koje se prelazi na molitvu Gospodnju (Očenaš). Slijede molitva za mir, JAGANJČE BOŽJI (AGNUS DEI), lomljenje kruha i podjeljivanje svetih darova vjernicima, što se obično događa pod prilikom Tijela Kristova. Sveta misa završava sa sa sabranošću, zahvalom, završnom (popričesnom) molitvom i svećenikovim BLAGOSLOVOM.


Kyrie (Gospodine, smiluj se) glasi:
R. Gospodine, smiluj se!
O. Gospodine, smiluj se!
R. Kriste, smiluj se!
O. Kriste, smiluj se!
R. Gospodine, smiluj se!
O. Gospodine, smiluj se!

R. Kyrie eleison! O. Kyrie eleison!
R. Christe eleison! O. Christe eleison!
R. Kyrie eleison! O. Kyrie eleison!

 

SLAVA glasi:
Slava Bogu na visini.

I na zemlji mir ljudima dobre volje.

Hvalimo te.

Blagoslivljamo te.

Klanjamo ti se.

Slavimo te.

Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje.

Gospodine Bože, Kralju nebeski,

Bože, Oče svemogući.

Gospodine, Sine jedinorođeni, Isuse Kriste.

Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev.

Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu.

Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.

Jer ti si jedini svet.

Ti si jedini Gospodin.

Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste.

Sa Svetim Duhom,

u slavi Boga Oca. Amen.


Gloria in excelsis Deo
et in terra paxhominibusbonaevoluntatis.
Laudamuste, benedicimuste,
adoramuste, glorificamuste,
gratiasagimustibi propter magnamgloriamtuam,
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens,
Domine Fili unigenite, IesuChriste,
Domine Deus, Agnus Dei,
FiliusPatris,
qui tollispeccata mundi, miserere nobis;
qui tollispeccata mundi,
suscipedeprecationemnostram.
Qui sedes ad dexteramPatris, miserere nobis.
Quoniamtu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, IesuChriste,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris. Amen.


SVET glasi:
Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.

Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.

Hosanna u visini.

Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.

Hosanna u visini.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Plenisuntcaeli et terra gloriatua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.


JAGANJČE BOŽJI glasi:
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

 

 


Agnus Dei, qui tollispeccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollispeccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollispeccata mundi, dona nobis pacem.

[Youcat 214]

Tko predvodi euharistijsko slavlje?

U svakomu euharistijskom slavlju zapravo djeluje Krist. BISKUP ili SVEĆENIK ga predstavljaju.

 

Vjera CRKVE jest da celebrant (onaj koji slavi) na oltaru djeluje in persona Christi capitis (lat. = u osobi Krista, Glave). To znači da SVEĆENICI ne djeluju tek namjesto Krista ili samo po njegovu nalogu, nego da je na temelju njihova posvećenja Krist taj koji po njima djeluje kao Glava Crkve. [Youcat 215]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Didache

Na dan Gospodnji, nakon što ste se okupili, lomite kruh i ponudite euharistiju, prvo priznajući svoje uvrede, kako bi vaša žrtva bila čista. [Didache, 14. poglavlje, 1.redak (F1, 32)]