All Questions
prev
Anterior:4.4 Cum îl pot urma pe Isus şi care este chemarea mea?
next
Următorul:4.6 Cum pot cunoaşte voinţa lui Dumnezeu?

4.5 Exemple de vocaţii adevărate?

Vocaţia

Biblia conține multe povești despre oameni care sunt chemați de Dumnezeu. O poveste cunoscută este vocația lui Moise, ceea care a dus la eliberarea întregului popor israelit de sub opresiunea faraonului. Deși a avut ezitări, Moise a făcut în cele din urmă ceea ce Dumnezeu i-a cerut.

Și mai faimoasă este vocația Mariei, care urma să devină mama lui Isus. În loc să ridice obiecții atunci când i s-a cerut să coopereze cu planul lui Dumnezeu, Maria s-a încredințat complet lui Dumnezeu, poate fără să înțeleagă pe deplin sau să știe la ce să se aștepte.

 

Moise a ascultat de Dumnezeu şi a eliberat poporul din sclavie. Şi Maria i-a spus „da” Domnului şi a făcut posibilă mântuirea noastră prin Isus.
Înțelepciunea Bisericii

Cum colaborează Maria la planul divin de mântuire?

Prin harul lui Dumnezeu, Maria a rămas imună de orice păcat personal în timpul întregii sale existenţe. Este „cea plină de har” (Lc 1,28), „toată sfântă”. Atunci când îngerul îi vesteşte că îl va naşte pe „Fiul Celui Preaînalt” (Lc 1,32), ea îşi dă în mod liber asentimentul prin „ascultarea credinţei” (Rom 1,5). Maria se oferă în totalitate persoanei şi lucrării Fiului ei, Isus, îmbrăţişând cu tot sufletul voinţa divină de mântuire. [CCBC 97]

A fost Maria un simplu instrument al lui Dumnezeu?

Maria a fost cu mult mai mult decât un instrument pasiv al lui Dumnezeu; întruparea lui Dumnezeu a avut loc şi prin consimţământul ei activ.
 

Îngerului care i-a vestit că-l va naşte pe „Fiul lui Dumnezeu”, Maria i-a răspus: „Fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38). Răscumpărarea omenirii realizată de Isus Cristos începe cu o întrebare a lui Dumnezeu, cu un răspuns afirmativ al unei fiinţe umane şi cu o sarcină „ilegitimă”. În modul acesta atât de neobişnuit, Maria a devenit pentru noi „poarta cerului”. [Youcat 84]
 

Asta spune Papa

Sunt deseori întrebat, mai ales de tineri, de ce am devenit preot ... Trebuie să încep prin a spune că este imposibil să explic în întregime. Căci rămâne un mister, chiar și pentru mine. Cum poate explica cineva căile lui Dumnezeu? Știu, totuși, că, la un moment dat din viața mea, am devenit convins că Cristos îmi spunea ce a spus altor mii înaintea mea: 'Vino, urmează-mă!' Mi-a fost clar că ceea ce auzeam în inima mea nu era o voce umană și nici nu era o idee proprie. Cristos mă chema să-l slujesc ca preot. [Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, Teleconferința cu tinerii din Los Angeles, SUA, 14 septembrie 1987]