DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:6.15 „Milovat své nepřátele“, dá se to? Existuje podobnost mezi katolickou církví a armádou? Jak si mohu vybrat mezi službou sobě samému nebo společnému cíli?
next
Následující:8.44 Co když nemohu odpustit? Jak mohu odpustit svému nepříteli?

7.11 Mohu se stát svatým i jako součást ozbrojených složek?

Povolání - #OnlineSaints

Už jen tím, že si kladeš tuto otázku, na ni také odpovídáš: svatým se můžeš stát kdekoli. V ozbrojených složkách se to může jevit obtížnější, když sílu obvykle používají k tomu, aby si nepřítel držel odstup. Dokud je však Tvým cílem ochrana společnosti, především pak slabých a zranitelných, rozumné využití síly může být považováno za přijatelné, pokud jde o jedinou možnost, jak daného cíle dosáhnout. 

Po vojenské službě navštěvoval Henri Dormer nemocné a chudé ve svém okolí. Mnoho nocí strávil v modlitbách a rád mluvil o evangeliu. Johanka z Arku se přidala k armádě poté, co slyšela Boha, jak jí říká, aby zachránila svou zemi před utiskovateli. Chceš být jako oni a dát Bohu přednost přede vším?

Aby ses dozvěděl(a) více informací ke každému z těchto světců, naskenuj obrázek pomocí aplikace Online se svatými nebo na následujících odkazech:


Svatá Johanka z Arku
Služebník Boží Henry Dormer 

 

I v ozbrojených složkách se můžeš stát svatým, tím, že budeš posilovat svůj vztah k Bohu, hledat Jeho vůli a pozorně naslouchat svému svědomí.