Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.8 A mund të ketë vetëm një të vërtetë?
next
Tjetra:1.10 Pse është Bibla kaq e rëndësishme?

1.9 A është e logjikshme të besoj? A mund të bëj pyetje?

Krijim apo rastësi?

Të bësh pyetje është thelbësore sepse kështu mendo për fenë tënde. Duke bërë pyetje mund të gërmosh më thellë në të vërtetat e fesë dhe të fitosh një horizont më të gjerë të kuptimit të dashurisë së Zotit për ty.

Zemra e besimit të krishterë mund të kuptohet vetëm duke reflektuar për dashurinë e Zotit për çdo qenie njerëzore. Ne mund ta njohim atë pjesërisht përmes asaj që Ai na tregon për veten e tij (kjo quhet zbulesë). Sidoqoftë, disa pyetje do të mbeten pa përgjigje sepse asnjë përgjigje nuk mundet kurrë ta përcaktojë plotësisht Zotin. Zoti nuk njeh kufi!

Pyetjet tuaja zbulojnë që ju mendoni për Zotin. Ndaj mund ta kuptoni logjikën e fesë me mendjen tuaj dhe ta përjetoni Zotin në zemrën tuaj.
Urtësia e Kishës

Përse brenda njeriut banon dëshira për Hyjin?

Vetë Hyji, duke krijuar njeriun në shëmbëllesën e Vet, ka ngulur në zemrën e tij dëshirën për ta parë Atë. Edhe pse kjo lloj dëshire shpesh nuk njihet, Hyji nuk resht së tërhequri njeriun kah Vetja, me qëllim që ai të jetojë dhe të gjejë në Të atë plotësi të së vërtetës dhe të lumturisë, që e kërkon pareshtur. Prandaj, për nga natyra dhe thirrja njeriu është një qenie fetare, e aftë të hyjë në bashkësi me Perëndinë*. Kjo lidhje intime dhe jetësore me Hyjin i jep njeriut dinjitetin e tij themelor. [KKKP 2]

Why do we seek God?

God has placed in our hearts a longing to seek and find him. St. Augustine says, “You have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you.” We call this longing for God religion. 

It is natural for man to seek God. All of our striving for truth and happiness is ultimately a search for the one who supports us absolutely, satisfies us absolutely, and employs us absolutely in his service. A person is not completely himself until he has found God. “Anyone who seeks truth seeks God, whether or not he realizes it” (St. Edith Stein). [Youcat 3]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Në sistemin e krishterë do të zbulohet se ka, për të mos folur aspak me arrogancë, të paktën po aq shumë hetime mbi artikujt e besimit dhe shpjegimin e thënieve të errëta, që ndodhin në shkrimet profetike dhe shëmbëlltyrat në Ungjill dhe për gjëra të tjera të panumërta, të cilat ose janë treguar, ose janë miratuar me një kuptim simbolik. [Origen, Kundër Celsus, Bk. 1, Kap. 9 (MG 11, 672)]