All Questions
prev
Previous:3.50 Bakit tayo sinusugo sa pagtatapos ng Misa?
next
Next:3.52 Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Latin at Byzantine Catholics?

3.51 Ano ang mga Simbahan ng Silangang Katoliko? Ano ang "rito"?

Silangang mga Katoliko

Mayroon lamang isang Simbahang Katoliko, napapaloob dito ang iba't ibang mga Simbahan. Kinikilala nilang lahat ang Papa bilang kanilang pinuno. Ang pinakamahalagang pagkakaiba ay nagmula bilang isang resulta ng paghati sa Imperyo ng Roma. Humantong ito sa isang Simbahang Kanluranin na ang Roma ang sentro nito: ang Simbahang Romano Katoliko. Maliban dito, mayroong iba`t ibang mga Simbahang Katoliko sa Silangan.

Ang isang "rito" ay ang paraan kung saan ipinagdiriwang ang liturhiya. Ang ritwal na ito ay maaaring magkakaiba para sa bawat Simbahan, at maaaring maraming mga ritwal sa loob ng isang Iglesya. Ang laging pare-pareho ay ang diwa ng liturhiya, kaya't ang sentro ng Eukaristiya ay palaging ang presensyan ni Hesus.

Ang dalawang pinakalaganap na rito ay ang Roman Rite o Latin Rite at ang Byzantine Rite o Greek Catholic Rite, na parehong naisalin sa maraming mga lokal na wika. Ang iba pang mahahalagang ritwal ay ang Coptic Rite (Egypt), ang Ethiopian Rite, ang West-Syrian Rite, ang East-Syrian Rite at ang Armenian Rite.

Pareho ng Silangang mga Katoliko at mga Romano Katoliko ay bahagi ng pandaigdigang Simbahang Katoliko. Ang Rito ay isang paraan ng pagdiriwang ng liturhiya.

The Wisdom of the Church

Why is the one Mystery of Christ celebrated by the Church according to various liturgical traditions?

The answer is that the unfathomable richness of the mystery of Christ cannot be exhausted by any single liturgical tradition. From the very beginning, therefore, this richness found expression among various peoples and cultures in ways that are characterized by a wonderful diversity and complementarity. [CCCC 247]

What is the criterion that assures unity in the midst of plurality?

It is fidelity to the Apostolic Tradition, that is, the communion in the faith and in the sacraments received from the apostles, a communion that is both signified and guaranteed by apostolic succession. The Church is Catholic and therefore can integrate into her unity all the authentic riches of cultures. [CCCC 248]

Maaari bang palitan at panibaguhin ng Simbahan ang Liturhiya?

Mayroong ilang mapapalitan at mababagong bahagi ng → Liturhiya. Ang hindi mapapalitan ay lahat ng mga banal ang pinagmulan, gaya halimbawa ng mga salita ni Jesus noong Huling Hapunan. Kasabay nito ay mayroong mga mapapalitang bahagi na paminsan-minsan dapat palitan ng Simbahan. Nararapat na ipahayag, ipagdiwang at isabuhay ang misteryo ni Kristo sa lahat ng panahon at lugar. Samakatuwid, dapat nababagay ang Liturhiya sa diwa at kultura ng indibidwal na mga bansa.

Naaabot ni Jesus ang buong tao: ang kanyang espiritu at pag-iisip, ang kanyang puso at kalooban. Iyon din ang eksaktong nilalayon ng → Liturhiya sa kasalukuyan. Kaya iba ang kanyang anyo sa Aprika kumpara sa Europa, iba sa mga bahay-pangmatanda kaysa sa mga World Youth Day, at iba sa mga parokya kaysa sa mga kumbento. Ngunit dapat itong manatiling nakikilala bilang nag-iisang Liturhiya sa buong pandaigdigang Simbahan. [Youcat 192]