Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.50 Pse na jepet dërgimi në fund të Meshës?
next
Tjetra:3.52 Cili është ndryshimi midis Katolikëve latinë dhe bizantinë?

3.51 Çfarë janë Kishat Katolike Lindore? Çfarë janë “ritet”?

Katolikët lindorë

Ekziston vetëm një Kishë Katolike, brenda së cilës ka Kisha të ndryshme. Ata të gjithë e njohin Papën si udhëheqësin e tyre. Dallimi më i rëndësishëm erdhi si rezultat i ndarjes në Perandorinë Romake. Kjo çoi në një Kishë Perëndimore me Romën si qendër: Kisha Katolike Romake. Përveç kësaj, ka Kisha të ndryshme Katolike Lindore.
Një "rit" është mënyra në të cilën kremtohet liturgjia. Riti mund të jetë i ndryshëm për secilën Kishë dhe mund të ketë disa rite brenda një Kishe. Ajo që është gjithmonë e njëjtë është thelbi i liturgjisë, kështu që qendra e Eukaristisë është gjithmonë prania e vetë Jezusit.
Dy ritet më të përhapura janë Riti Romak ose Riti Latin dhe Riti Bizantin [> 3.52] ose Riti Katolik Grek, të cilët janë përkthyer në shumë gjuhë lokale. Ritet e tjera të rëndësishme janë Riti Koptik (Egjipt), Riti Etiopian, Riti Siriano-Perëndimor, Riti Siriano-Lindor dhe Riti Armen.

Si Katolikët Lindorë ashtu edhe Katolikët Romakë janë pjesë e Kishës Katolike në të gjithë botën. Një rit është një mënyrë për të kremtuar liturgjinë.
Urtësia e Kishës

Pse Misteri i vetëm i Krishtit kremtohet nga Kisha sipas traditave të ndryshme liturgjike?

Sepse pasuria e pamatshme e Misterit të Krishtit nuk mund të shterohet nga një traditë e vetme liturgjike. Për këtë arsye, që nga fillimi, kjo pasuri ka gjetur, në popujt të ndryshëm dhe kultura të ndryshme, shprehje të karakterizuara nga shumëllojshmëri dhe përplotësueshmëri të mahnitshme. [KKKP 247]

Cili është kriteri që siguron njësinë në shumëtrajtshmëri?

Është besnikëria ndaj Traditës Apostolike, domethënë bashkësia në fe dhe në Sakramentet e marra nga Apostujt, bashkësi që shprehet dhe garantohet nga pasardhësia apostolike. Kisha është katolike: pra, mund të integrojë në njësinë e vet të gjitha pasuritë e vërteta të kulturave. [KKKP 248]

Can the Church also change and renew the liturgy?

There are changeable and unchangeable components of the Liturgy. Unchangeable is everything that is of divine origin, for instance, the words of Jesus at the Last Supper. Then there are changeable parts, which the Church occasionally must change. After all, the mystery of Christ must be proclaimed, celebrated, and lived out at all times and in all places.

Jesus effectively addressed the entire person: mind and understanding, heart and will. That is precisely what he wants to do today also in the Liturgy. That is why it has different characteristics in Africa and in Europe, in nursing homes and at World Youth Days, and differs in appearance in parishes and monasteries. But it must still be recognizable that it is the one liturgy of the whole worldwide Church. [Youcat 192]