DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:3.50 Kodėl Šventųjų Mišių pabaigoje esame išsiunčiami?
next
Kitas:3.52 Kuo skiriasi lotynų ir Bizantijos katalikai?

3.51 Kas yra Rytų katalikų Bažnyčios? Kas yra ritai?

Rytų katalikai

Yra tik viena Katalikų Bažnyčia, kurią sudaro skirtingos Bažnyčios. Visos jos pripažįsta popiežių savo vadovu. Svarbiausias skirtumas atsirado dėl Romos imperijos skilimo . Taip susiformavo Vakarų Bažnyčia, kurios centras yra Roma, ─ Romos katalikų Bažnyčia. Be jos yra įvairių Rytų katalikų Bažnyčių.

Ritas yra būdas, kuriuo švenčiama liturgija. Įvairiose Bažnyčiose ritai gali skirtis ir gali būti keletas ritų toje pačioje Bažnyčioje. Tai, kas nesiskiria, yra liturgijos esmė – taigi Eucharistijos centras visada yra paties Jėzaus buvimas

Du labiausiai paplitę ritai yra Romos , arba lotynų, ritas ir Bizantijos , arba graikų katalikų, ritas, kurie išversti į daugelį vietinių kalbų. Kiti svarbūs ritai yra koptų (Egiptas), etiopų, vakarų sirų, rytų sirų ir armėnų.

Ir Rytų katalikai, ir Romos katalikai yra pasaulinės Katalikų Bažnyčios dalis. Ritas yra liturgijos šventimo būdas.
Bažnyčios išmintis

Kodėl vieną Kristaus slėpinį Bažnyčia švenčia pagal įvairias liturgijos tradicijas?

Todėl, kad neišmatuojamas Kristaus slėpinio turtingumas neišsemiamas viena liturgijos tradicija. Tad nuo pat pradžių šis turtingumas įvairiose tautose ir kultūrose buvo išreiškiamas nuostabiai įvairiomis ir viena kitą papildančiomis raiškos formomis. [KBKS 247]

Kas laiduoja šios formų daugybės vienybę?

Ištikimybė apaštalų tradicijai, t. y. iš apaštalų gautoji, apaštališkosios įpėdinystės paženklintoji bei laiduojamoji tikėjimo ir sakramentų bendrystė. Bažnyčia yra katalikiška, t. y. visuotinė; į savo vienybę ji gali įimti visus tikruosius kultūrų turtus. [KBKS 248]

Ar Bažnyčia gali keisti ir atnaujinti liturgiją?

Yra keičiamų ir nekeičiamų liturgijos elementų. Nekintama, kas dieviškos kilmės, pavyzdžiui, Jėzaus žodžiai per Paskutinę vakarienę. Yra ir keičiamų dalykų, kuriuos Bažnyčia kartais net privalo pakeisti. Kristaus slėpinys turi būti visais laikais ir visur skelbiamas, švenčiamas ir išgyvenamas. Todėl liturgija turi atitikti kiekvienos tautos dvasią ir kultūrą.

Jėzus paveikė visą žmogų: jo dvasią ir protą, širdį ir valią. Kaip tik to Jis reikalauja iš liturgijos. Todėl Afrikoje ji šiek tiek kitokia nei Europoje, senelių namuose šiek tiek kitokia nei per Pasaulio jaunimo dienas ir parapinėse bažnyčiose šiek tiek kitokia nei vienuolynuose. Tačiau visur ir visada turi būti aišku, jog tai yra visuotinės Bažnyčios liturgija. [Youcat 192]