All Questions
prev
Predchádzajúce:3.50 Prečo sme na konci omše posielaní preč?
next
Ďalej:3.52 Aký je rozdiel medzi rímskymi a gréckymi katolíkmi?

3.51 Čo sú východné katolícke cirkvi? Čo sú to „ríty“?

Východní katolíci

Existuje len jedna katolícka – všeobecná – cirkev, ktorej súčasťou je viacero cirkví. Všetky uznávajú pápeža za svojho vodcu. Najdôležitejší rozdiel medzi nimi vznikol v dôsledku rozdelenia Rímskej ríše. To viedlo k vzniku západnej Cirkvi, ktorej centrum je Rím, teda rímskokatolíckej cirkvi. Okrem nej existuje viacero východných katolíckych cirkví. 

„Rítus“ je spôsob, ktorým sa slávi liturgia. Každá cirkev môže mať svoj rítus, no v rámci jednej cirkvi môže existovať viacero rítov. Podstata liturgie však zostáva vždy rovnaká: v centre Eucharistie je neustále prítomnosť samotného Ježiša

Dva najrozšírenejšie ríty sú rímsky rítus, tiež zvaný latinský obrad, a byzantský, gréckokatolícky rítus. Oba boli preložené do mnohých miestnych jazykov. Medzi ďalšie významné obrady patria koptský (Egypt), etiópsky, západosýrsky a arménsky.

Východní i rímski katolíci tvoria súčasť celosvetovej Katolíckej cirkvi. Rítus (obrad) je spôsob slávenia liturgie.
Múdrosť Cirkvi

Prečo Cirkev slávi jediné tajomstvo Krista podľa rozličných liturgických tradícií?

Preto, lebo nejaká jednotlivá liturgická tradícia nemôže vyčerpať nepreskúmateľné bohatstvo tajomstva Krista. A tak už od samých začiatkov toto bohatstvo u rozličných národov a v rôznych kultúrach nadobudlo prejavy, ktoré sa vyznačujú podivuhodné rozmanitosťou a vzájomným dopĺňaním. [KKKC 247]

Aké kritérium zabezpečuje jednotu v mnohotvárnosti?

Kritériom zabezpečujúcimi jednotu v mnohotvárnosti je vernosť apoštolskej tradícii, t. j. spoločenstvo vo viere a vo sviatostiach prijatých od apoštolov, spoločenstvo, ktorého znakom a zárukou je apoštolské nástupníctvo. Cirkev je katolícka: môže teda začleniť do svojej jednoty všetky pravé bohatstvá rozličných kultúr. [KKKC 248]

Môže Cirkev meniť alebo obnovovať liturgiu?

Liturgia pozostáva z meniteľných a nemeniteľných častí. Nemeniteľné je všetko to, čo má božský pôvod, ako napr. Ježišove slová pri Poslednej večeri. Okrem toho však existujú meniteľné časti, ktoré Cirkev za určitých podmienok dokonca musí striedať. Ježišovo tajomstvo sa má predsa ohlasovať, sláviť a žiť v každom čase a na každom mieste. Preto aj liturgia musí zodpovedať duchu a kultúre jednotlivých národov.    

Ježiš dokázal osloviť celého človeka, jeho ducha i rozum, jeho srdce i vôľu. A o to sa usiluje aj liturgia. Preto má bohoslužba v Afrike inú podobu ako v Európe, inak sa slávi v domove pre seniorov a inak počas Svetových dní mládeže, inak vo farnosti a inak v kláštore. Ale vždy a všade musí byť zrejmé, že ide o bohoslužbu jedinej univerzálnej Cirkvi. [Youcat 192]