Alle Tweets
prev
Vorige:3.50 Waarom worden we weggestuurd aan het einde van de Mis?
next
Volgende:3.52 Wat is het verschil tussen Latijnse en Byzantijnse katholieken?

3.51 Wat zijn de Oosters-Katholieke Kerken? Wat is een “ritus”?

Oosters-Katholieken

Er is maar één Katholieke Kerk, die verschillende Kerken omvat. Ze erkennen allemaal de Paus als hun leider. Het belangrijkste onderscheid kwam tot stand door de splitsing in het Romeinse Rijk. Dit leidde tot een Westerse Kerk met Rome als middelpunt: de Rooms Katholieke Kerk. Daarnaast zijn er verschillende Oosters-Katholieke Kerken.

Een 'ritus' is de manier waarop de liturgie gevierd wordt. Deze ritus kan voor elke Kerk anders zijn en een kerk kan verschillende ritussen kennen. Wat hetzelfde blijft is de essentie van de liturgie: het middelpunt van de Eucharistie is altijd de aanwezigheid van Jezus zelf.

De twee meest voorkomende riten zijn de Romeinse Ritus of Latijnse Ritus en de Byzantijnse Ritus of Grieks-Katholieke Ritus, die allebei vertaald zijn in veel lokale talen. Andere belangrijke ritussen zijn de Koptische Ritus (Egypte), de Ethiopische Ritus, de West-Syrische Ritus en de Armeense Ritus. 

Oosters-Katholieken en Rooms-Katholieken horen bij dezelfde Katholieke Kerk. Ritus verwijst naar de manier waarop de liturgie gevierd wordt.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom wordt het ene Christusmysterie door de Kerk volgens verschillende liturgische tradities gevierd?

Omdat de onpeilbare rijkdom van het Christusmysterie door geen enkele liturgische traditie uitputtend kan worden weergegeven. Vanaf het eerste begin heeft deze rijkdom dan ook in de verschillende volkeren en culturen uitdrukkingsvermogen gevonden die gekenmerkt worden door een bewonderenswaardige verscheidenheid en doordat zij elkaar aanvullen. [CCKK 247]

Wat is het criterium dat de eenheid in de verscheidenheid verzekert?

Dat is de trouw aan de Apostolische Overlevering, dit wil zeggen: de gemeenschap in het geloof en in de sacramenten ontvangen van de apostelen, een gemeenschap die wordt aangeduid en verzekerd door de apostolische opvolging. De Kerk is katholiek: elke echte rijkdom van een cultuur kan zij, na zuivering, opnemen in haar eenheid. [CCKK 248] 

Kan de liturgie ook veranderen en vernieuwen?

Er zijn veranderlijke en onveranderlijke bestanddelen van de liturgie. Onveranderlijk is alles wat van goddelijke oorsprong is, zoals de woorden van Jezus bij het Laatste Avondmaal. Daarnaast zijn er veranderlijke onderdelen, die de Kerk af en toe zelfs veranderen moet. Het mysterie van Christus moet immers in alle tijden en op alle plaatsen verkondigd, gevierd en geleefd worden. Daarom moet de liturgie aansluiten bij de cultuur van de afzonderlijke volken.

Jezus sprak de hele mens aan: zijn geest en verstand, zijn hart en zijn wil. Precies hetzelfde wil Hij ook nu nog in de liturgie. Daarom heeft de liturgie in Afrika andere kenmerken dan in Europa, is ze in een bejaardenhuis anders dan bij de Wereldjongerendagen en heeft zij in een parochie een ander gezicht dan in kloosters. Maar het moet herkenbaar blijven dat het gaat om de ene eredienst van de hele, wereldwijde Kerk. [Youcat 192]