Alle Vragen
prev
Vorige:3.50 Waarom worden we weggestuurd aan het einde van de Mis?
next
Volgende:3.52 Wat is het verschil tussen roomse en byzantijnse katholieken?

3.51 Wat zijn de Oosters-Katholieke Kerken? Wat is een “ritus”?

Oosters-Katholieken

Er is maar één Katholieke Kerk, die verschillende Kerken omvat. Ze erkennen allemaal de Paus als hun leider. Het belangrijkste onderscheid kwam tot stand door de splitsing in het Romeinse Rijk. Dit leidde tot een Westerse Kerk met Rome als middelpunt: de Rooms Katholieke Kerk. Daarnaast zijn er verschillende Oosters-Katholieke Kerken.

Een 'ritus' is de manier waarop de liturgie gevierd wordt. Deze ritus kan voor elke Kerk anders zijn en een kerk kan verschillende ritussen kennen. Wat hetzelfde blijft is de essentie van de liturgie: het middelpunt van de Eucharistie is altijd de aanwezigheid van Jezus zelf.

De twee meest voorkomende riten zijn de Romeinse Ritus of Latijnse Ritus en de Byzantijnse Ritus of Grieks-Katholieke Ritus, die allebei vertaald zijn in veel lokale talen. Andere belangrijke ritussen zijn de Koptische Ritus (Egypte), de Ethiopische Ritus, de West-Syrische Ritus en de Armeense Ritus. 

Oosters-Katholieken en Rooms-Katholieken horen bij dezelfde Katholieke Kerk. Ritus verwijst naar de manier waarop de liturgie gevierd wordt.