Všechny tweety
prev
Předchozí:1.44 Budeme souzeni ihned po smrti?
next
Následující:1.46 Jak vypadá peklo?
stralend blauwe lucht met wolken

1.45 Nebesa! Jak bude pro všechno na světě věčný život vypadat?

Nebe, peklo nebo očistec?

Nikdo tady na zemi přesně neví, jak vypadá nebe (1 Kor 2,9) 1 Kor 2,9: Ale – jak stojí v Písmu – my zvěstujeme to, 'co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují'. . Víme jen, že nebe je „tam“, kde žije Bůh. Ježíš rezervoval místo v nebi pro každého člověka.

Nebe je plné života, světla a pokoje. Budeme tam moct navěky patřit na Boha. To je naplnění naší cesty s ním tady na zemi. Setkáme se také se všemi dalšími lidmi, kteří se do nebe dostali už před námi.

> Více se můžeš dočíst v knize

Věčný život znamená žít v radosti, pokoji a štěstí navěky spolu s Bohem, se svatými a s anděly.
Moudrost církve

Co Bůh stvořil?

Písmo svaté říká: „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi“ (Gn 1,1). Církev ve vyznání víry prohlašuje, že Bůh je stvořitelem všeho viditelného i neviditelného, bytostí duchových i tělesných, to je andělů i viditelného světa, a zvláště člověka. [KKKC 59]

V čem spočívá nebe?

Nebe je jediným nekonečným okamžikem lásky. Nic už nás neodloučí od Boha, kterého naše duše miluje a kterého po celý život hledala. Společně se všemi anděly a svatými se navždycky můžeme radovat z Boha a s ním.

Ten, kdo někdy pozoroval, jak na sebe láskyplně hledí zamilovaní; kdo si všiml, jak miminko při kojení hledá oči své maminky, jako by si chtělo uložit do zásoby každý její úsměv, dokáže vzdáleně vytušit cosi o nebi. Moci hledět na Boha tváří v tvář – to je jako jediný nekonečný okamžik lásky. [Youcat 158]

Co je to nebe?

Nebe je Boží prostředí, příbytek andělů a svatých a cíl stvoření. Slovy „nebe a země“ označujeme veškeré stvoření.

Nebe není místo kdesi ve vesmíru. Je to stav věčnosti. Nebe je tam, kde se děje Boží vůle bez nejmenšího odporu. Nebe je i tehdy, když život dosáhne nejvyšší intenzity a blaženosti – takový život ale nenajdeme na zemi. Jestliže se s Boží pomocí jednou dostaneme do nebe, čeká na nás to, „co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují“ (1 Kor 2,9). [Youcat 52]

Co k tomu říkají církevní otcové

Ti, kdo konali dobro, budou ve věčném životě s naším Pánem Ježíšem Kristem zářit s anděly jako slunce, budou na něj stále patřit a on bude patřit na ně, budou od něj přijímat nekonečnou radost a chválit ho s Otcem a Duchem Svatým po všechny věky věků. [Sv. Jan Damašský, Výklad pravé víry, kniha 4, kap. 27 (MG 94, 1228)]