All Questions
prev
Předchozí:2.52 Co je „Folkekirken“?
next
Následující:3.1 Proč bych se měl/a modlit a jak to mám dělat?

2.53 Jak se katolická církev vrátila do Dánska?

Církev ve 20. století

Po luterské Reformaci v roce 1536 bylo v Dánsku zakázáno vyznávat katolickou víru. Od roku 1600 však bylo povoleno shromažďování katolických společenství v okolí velvyslanectví katolických zemí, tak jako v dánském městě Fredericia, kde byla umožněna svoboda vyznání, aby nově příchozí nebyli vyhnáni, ale naopak mohli město zalidnit. 

Dánové získali úplnou svobodu vyznání zároveň s konstitucí v roce 1849, a v následujících desetiletích počet katolíků pomalu stoupal (z 2000 na 10 000 v roce 1900). Ze začátku bylo mnoho katolíků, včetně kněží a duchovních, mezi cizinci, kteří pocházeli především z Německa, Francie a Polska. Dánsko postupně konvertovalo a stalo se součástí společenství.

První katolický biskup, který se narodil v Dánsku po Reformaci, byl Theodor Suhr (biskupem od roku 1939 do roku 1965), který se účastnil druhého vatikánského koncilu v Římě (1962-1965). Jeho nástupce, Hans Ludvig Martensen, poté zařadil koncilní reformy do dánských zvyklostí. Dnes je v Dánsku asi 45 000 katolíků.

Katolická církev je po luterské státní církvi druhým nejrozšířenějším vyznáním v Dánsku. Katolíci v Dánsku jsou mnoha národností, což odráží pospolitost tohoto náboženství.