All Questions
prev
Předchozí:3.55 Jaký je rozdíl mezi chaldejskou a syrsko-malabarskou katolickou církví?
next
Následující:3.57 Je vánoční stromeček křesťanským symbolem? A co čokoládové adventní kalendáře, jmelí nebo Santa?

3.56 Jak mi může advent pomoci připravit se na Ježíšovo narození o Vánocích?

Liturgický rok

Slovo „advent“ pochází z latinského adventus, což znamená příchod Ježíše. V Bibli se dočteme o mnoha lidech, kteří čekali na někoho, kdo měl přijít a zachránit je. Očekávali, že jeho příchod bude působivý. On však překvapivě přišel jako zranitelné dítě narozené v chudých podmínkách.

Bůh často dělá věci nečekaně, tak jako Ježíšovo narození. Pokud důvěřujeme jeho postupu, nikdy nás nezklame. V době adventu se díváme na Ježíšův příchod třemi pohledy: skrze jeho pozemské narození, jeho příslib návratu a jeho touhu být v našem životě právě teď. Adventní čas je obdobím přípravy na Vánoce, a to nejen tím, že si připomínáme minulost nebo budoucnost, ale také tím, že přijímáme Ježíše do svých srdcí. Křesťanské adventní tradice se snaží pomoci ti správně se naladit.

Během adventu („příchodu“) očekáváme jak Ježíšův příchod na konci věků, tak jeho pozemské narození; tento čas ti může pomoci přiblížit se mu a připravit se na setkání s ním.