All Questions
prev
Předchozí:5.11 Co když někdo zemře bez svátostí nebo pohřbu?
next
Následující:5.13 Jsou celosvětové krize a utrpení Božím trestem?

5.12 Blíží se konec světa?

Bůh a neštěstí

Obzvlášť v dobách velkých pohrom a utrpení slýcháváme zvěsti o tom, že se blíží konec světa. Někdy znějí velmi přesvědčivě a citují pasáže z Bible, aby ukázaly, jak se starodávná proroctví jedno po druhém naplňují. Občas zahrnují i barvité popisy pekelných děsů a naprosté neschopnosti nás smrtelníků dosáhnout nebe

Ale sám Ježíš velice jasně řekl: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci“ (Sk 1,7). Nikdo proto nemůže předpovědět, kdy přijde soudný den. V průběhu věků se objevilo mnoho kazatelů zkázy, a každý z nich si myslel, že konec světa už je tu, ale Ježíš sám řekl, že to nemohou vědět! Místo starostí, kdy přijde konec světa, je lepším přístupem zvážit, kde bys chtěl, aby tě ten moment zastihl. Jinými slovy: jak bys žil, kdyby tento den byl tím posledním, než staneš před Bohem při konečném soudu? V ideálním případě by nebylo nic, co bys na svém životním stylu změnil, ale pravděpodobně existuje pár věcí, které bys rád dal do pořádku. Teď je nejlepší čas to udělat, ať už se blíží konec, nebo ne!

Jak řekl Ježíš, nikdo neví, kdy přijde konec světa. Takže nejlepším přístupem je pokusit se žít jako křesťané tak dobře, jak to jen dokážeme.