All Questions
prev
Předchozí:5.12 Blíží se konec světa?
next
Následující:5.14 Není pokrytecké obracet se na Boha jen, když přijde krize?

5.13 Jsou celosvětové krize a utrpení Božím trestem?

Bůh a neštěstí

Zvláště v knihách Starého zákona se můžeš dočíst o Božím hněvu, kdy se někdy zdá, že vysílá armády, aby zničily celé národy. Tyto epizody jsou často považovány za poselství spíše o duchovním boji se zlem než o historických válkách. V každém případě, bez ohledu na interpretaci těchto ponurých starozákonních textů, máme Ježíše, který nám přišel ukázat, že pravá Boží tvář je tváří milujícího Otce. A opravdu milující Otec by své děti nikdy nepoddal strašnému utrpení! Podívej, co udělal Ježíš: místo toho, aby nás nechal doplácet na důsledky našich hříchů, nabídl svůj vlastní život ve velkém utrpení, aby nám mohly být odpuštěny naše hříchy!

Jan to řekl velice stručně: „Bůh je láska!“ (1 Jan 4,8) Láska a celosvětové utrpení jsou dva nesmiřitelné protiklady. V jednom z nejdramatičtějších okamžiků svého života, během poslední večeře [>3.30], ještě než trpěl a zemřel na kříži, Ježíš řekl: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“ (Jan 13,34) Existuje vysvětlení, proč je na světe zlo.Utrpení může získat jistý smysl, když jej prožíváme s Ježíšem, ale Bůh zlo nestvořil ani nechce.

Toto není Boží trest: On teď trpí spolu s námi! Ježíš ukázal, že Bůh je láska, a dokonce trpěl místo nás, abychom my nemuseli trpět.