All Questions
prev
Předchozí:5.15 Co říká Bible o tom, jak čelit krizi?
next
Následující:5.17 Jak se mohu modlit, když se dostanu do krize?

5.16 Jak se křesťané připravují na smrt?

Bůh a neštěstí

Ačkoli víme, že jednoho dne zemřeme, vyhlídka na naši smrt může být velmi děsivá. V mnoha moderních společnostech byla smrt vytlačena ze sféry každodenního života. Tím hůře se vyrovnáváme s tím, když najednou musíme čelit smrti, naší vlastní nebo někoho, koho milujeme. Díky tomu nás smrt může najít naprosto nepřipravené. Z mnoha důvodů je dobré být připraven na okamžik své smrti. Ačkoli statisticky můžeme mít před sebou roky pozemského života, neštěstí může udeřit kdykoli. Jakou úlevou pak je vědět, že nám Ježíš přišel říct: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan 11,25).

 

Pět způsobů, jak se připravit na smrt:

  1. Postav se skutečnosti, že zemřeš, ale učiň to s velkou nadějí (Řím 5,5): Ježíš slibuje, že lepší život teprve přijde. Není třeba nerealisticky lpět na životě. 
  2. Žij každý den, jako by mohl být tvůj poslední. Nejde o morbidní životní styl, ale o velkou pomoc při výběru důležitých věcí a upřednostňování lásky a dobra před povrchnějšími a sobečtějšími možnostmi. Usnadňuje ti to radostněji a vděčněji žít a důkladně si užívat života, který jsi dostal od Boha.
  3. Ať je Bůh součástí tvého každodenního života: pravidelně se modli, pros o jeho pomoc, poděkuj mu, popros ho o odpuštění. Často se vracej ke svátostem eucharistie a smíření - a pomazání nemocných, je-li to nutné.
  4. V hodinu své smrti se odevzdej Bohu: popros o svátosti [> 5.10] a modlitbu těch, kteří jsou poblíž, a požádej svaté, aby se za tebe modlili
  5. Nebojte se: Ježíš je s tebou na každém kroku tvé cesty a Boží milosrdenství je větší, než si dokážeš představit. Tví blízcí nemohou jít s tebou, ale Ježíš tě bude provázet i za prahem smrti, kde na tebe čeká Otec.
Žij s realitou, že jednoho dne zemřeš, a otevři se naději na věčný život, který pro tebe chce Bůh.