All Questions
prev
Předchozí:4.49 Co znamená evangelizace?
next
Následující:5.1 Je nějaká křesťanská cesta, jak jednat v krizi s nejasným výsledkem?

4.50 Jak můžu pomoct šířit evangelium?

Společnost a lidské společenství

Ježíšovo evangelium je natolik důležité, že by se mělo dostat ke každému. Na tom se mají podílet všichni věřící. Všichni můžeme svědčit o Bohu a o svém vztahu k Ježíši a k církvi.

Přitom je velmi důležité chovat se k lidem upřímně, laskavě a s úctou. Nemůžeme nikoho obracet, to může jen Duch Svatý. Nikdo nesmí být k víře v Boží lásku nucen: vždy je to otázka svobodného rozhodnutí.

Můžeš evangelizovat tak, že porosteš ve své lásce k Ježíši, že se budeš modlit, že se o něm budeš více dozvídat a že o něm budeš upřímně mluvit.
Moudrost církve

Jak se tato radostná zvěst šíří?

První učedníci měli již od počátku vroucí touhu hlásat Ježíše Krista, aby přivedli všechny k víře v něho. Také dnes se z láskyplného poznání Krista rodí touha hlásat evangelium a katechizovat, to znamená odhalovat v jeho osobě celý Boží plán a uvádět lidstvo do společenství s ním. [KKKC 80]

Co k tomu říkají papežové

Především vy mladí jste povoláni k tomu, abyste se stali misionáři této nové evangelizace, až budete každodenně dosvědčovat slovo, které zachraňuje. Vy osobně zažíváte to, co znepokojuje celou tuto dobu, která je plná nadějí i nejistot, dobu, v níž je často snadné ztratit cestu, která člověka přivádí k setkání s Kristem. (Papež Jan Pavel II., Poselství k IX. a X. světovému dni mládeže, 21. listopadu 1993)