All Questions
prev
Poprzedni:1.18 Z jakich części składa się Nowy Testament?
next
Następny:1.20 Skąd mam wiedzieć, co w Biblii jest prawdą, a co fałszem?

1.19 Czy muszę przestrzegać wszystkich zasad biblijnych?

Czytanie Biblii

Jezu nie przyszedł po to, by znieść prawo Starego Testamentu, ale by je wypełnić. Nowy Testament rzuca „nowe” światło na Stary Testament. Niektóre ze starotestamentalnych praw zostają zmienione, ponieważ Jezus uczy nas najwyższego z nich – prawa miłości bliźniego. Jezus tłumaczy na przykład, że miłość do naszych wrogów jest ważniejsza od zemsty.

Inne prawa, takie jak Dziesięć Przykazań, są nadal aktualne. Kościół, natchniony Duchem Świętym, pomaga nam zrozumieć, które z praw wciąż nas obowiązują, a które już nie.

Nowy Testament rzuca nowe światło na Stary: pewne zasady zostały zniesione, inne wciąż obowiązują. Najważniejszym przykazaniem jest miłość.