All Tweets
prev
Predchádzajúce:2.17 Je pápež nástupcom svätého Petra?
next
Ďalej:2.19 Prečo Rimania prenasledovali kresťanov?
glas-in-lood raam met afbeelding over Pinksteren

2.18 Čo sa dialo na Turíce a po nich?

Rimania, koncily a cirkevní otcovia

Na Turíce dostali apoštoli Ducha Svätého, ktorý ich inšpiroval a povedal im, čo majú hovoriť a robiť. Vyšli do sveta, aby hlásali posolstvo Ježiša, evanjelium. V mnohých mestách založili kresťanské komunity.

Peter odišiel do Ríma a stal sa tam hlavou miestnej cirkvi. Mnohí apoštoli ohlasovali evanjelium medzi židmi, zatiaľ čo apoštol Pavol priniesol posolstvo národom, teda Nežidom alebo pohanom. Ježišovo evanjelium je pre všetkých!

> Viac sa dočítaš v knihe

Po Turícach začali apoštoli ohlasovať evanjelium všade a pre všetkých. Najmä v mestských oblastiach vznikali cirkvi.
Toto hovoria cirkevní otcovia

Apoštoli vyšli do sveta hlásali rovnaké učenie rovnakej viery národom a zakladali cirkvi v každom meste, odkiaľ si iné cirkvi ďalej požičiavali tradíciu viery a osivo náuky. Každý deň si ich nový požičiavajú, aby sa mohli stávať Cirkvami. [Tertulián, Opis heretikov, kap. 20 (PL 2, 32)]