DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:2.17 Je pápež nástupcom svätého Petra?
next
Ďalej:2.19 Prečo Rimania prenasledovali kresťanov?

2.18 Čo sa dialo na Turíce a po nich?

Rimania, koncily a cirkevní otcovia

Na Turíce dostali apoštoli Ducha Svätého, ktorý ich inšpiroval a povedal im, čo majú hovoriť a robiť. Vyšli do sveta, aby hlásali posolstvo Ježiša, evanjelium. V mnohých mestách založili kresťanské komunity.

Peter odišiel do Ríma a stal sa tam hlavou miestnej cirkvi. Mnohí apoštoli ohlasovali evanjelium medzi židmi, zatiaľ čo apoštol Pavol priniesol posolstvo národom, teda Nežidom alebo pohanom. Ježišovo evanjelium je pre všetkých!

Po Turícach začali apoštoli ohlasovať evanjelium všade a pre všetkých. Najmä v mestských oblastiach vznikali cirkvi.
Toto hovoria cirkevní otcovia

Apoštoli vyšli do sveta hlásali rovnaké učenie rovnakej viery národom a zakladali cirkvi v každom meste, odkiaľ si iné cirkvi ďalej požičiavali tradíciu viery a osivo náuky. Každý deň si ich nový požičiavajú, aby sa mohli stávať Cirkvami. [Tertulián, Opis heretikov, kap. 20 (PL 2, 32)]