Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
glas-in-lood raam met afbeelding over Pinksteren

2.18 Jak potoczyły się sprawy po zesłaniu Ducha Świętego?

Rzymianie, sobory i ojcowie Kościoła

W dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie otrzymali Ducha Świętego, który natchnął ich, żeby wiedzieli, co mają robić i mówić. Poszli na cały świat, aby głosić naukę Chrystusa – Ewangelię. W wielu miastach założyli wspólnoty chrześcijańskie.

Piotr poszedł do Rzymu i stał się przywódcą tamtejszego Kościoła. Wielu apostołów głosiło Dobrą Nowinę wśród żydów, zaś Apostoł Paweł wśród gojów (nie-żydów) i pogan. Nauczanie Jezusa jest skierowane do wszystkich ludzi!

> Czytaj więcej w książce

Duch Święty pomógł chrześcijanom głosić Dobrą Nowinę wszystkim i wszędzie. Kościoły tworzyły się głównie w miastach.