All Questions
prev
Ankstesnis:2.17 Ar popiežius yra šv. Petro įpėdinis?
next
Kitas:2.19 Kodėl romėnai persekiojo krikščionis?

2.18 Kas vyko po Sekminių?

Romėnai, Susirinkimai ir Bažnyčios Tėvai

Per Sekmines apaštalai gavo Šventąją Dvasią, kuri juos įkvėpė ir parodė, ką sakyti ir daryti. Jie ėjo į pasaulį skelbti Jėzaus žinią ─ Evangeliją. Daugelyje miestų jie įkūrė krikščionių bendruomenes.

Petras nuvyko į Romą ir ten tapo vietinės Bažnyčios vadovu. Daug apaštalų skelbė Evangeliją tarp žydų, o apaštalas Paulius perdavė žinią pagonims, t. y., ne žydams. Jėzaus Evangelija skirta visiems!

Po Sekminių apaštalai pradėjo skelbti Evangeliją visur ir visiems. Atsirado Bažnyčios, ypač miestuose.
Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Taigi apaštalai <...> keliaudami po pasaulį skelbė to tikėjimo doktriną tautoms. Tada kiekviename mieste jie įkūrė po Bažnyčią, iš kurių kitos Bažnyčios perėmė tikėjimo daigelį bei mokymo sėklą ir iki šiol juos tebeima, idant galėtų tapti tikromis Bažnyčiomis. [Tertulijonas, Nurodymas dėl eretikų, 20 sk. (ML 2, 32; vertimas į lietuvių k. iš Valandų liturgija, II tomas, Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2013, p. 1564-1565)]