DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.17 Je papež nástupcem sv. Petra?
next
Následující:2.19 Proč Římané křesťany pronásledovali?

2.18 Co se dělo po Letnicích?

Římané, koncily a církevní otcové

O letnicích apoštolové přijali Ducha Svatého, který jim vnukal, jak mají mluvit a jednat. Vydali se hlásat Ježíšovo poselství – evangelium – do celého světa. Založili křesťanská společenství v mnoha městech.

Petr doputoval do Říma a stal se vůdčí osobností tamní místní církve. Mnoho apoštolů hlásalo evangelium mezi Židy, zatímco apoštol Pavel přinášel radostnou zvěst pohanům, tj. nežidovským národům. Ježíšovo evangelium je určené pro každého!

Po Letnicích začali apoštolové hlásat evangelium všem po celém světě. Začala vznikat první církevní společenství, zejména ve městech..
Co k tomu říkají církevní otcové

Apoštolové (…) šli do světa a hlásali národům stejnou nauku víry a zakládali hned církve v každém městě. Od nich pak ostatní církve přijímaly a denně dále přijímají tradici víry a semena nauky, aby se mohly stát skutečnými církvemi. [Tertullián, Preskripce heretiků, kap. 20 (ML 2, 32)]