Všechny tweety
prev
Předchozí:2.17 Je papež nástupcem sv. Petra?
next
Následující:2.19 Proč Římané křesťany pronásledovali?
glas-in-lood raam met afbeelding over Pinksteren

2.18 Co se dělo po Letnicích?

Římané, koncily a církevní otcové

O letnicích apoštolové přijali Ducha Svatého, který jim vnukal, jak mají mluvit a jednat. Vydali se hlásat Ježíšovo poselství – evangelium – do celého světa. Založili křesťanská společenství v mnoha městech.

Petr doputoval do Říma a stal se vůdčí osobností tamní místní církve. Mnoho apoštolů hlásalo evangelium mezi Židy, zatímco apoštol Pavel přinášel radostnou zvěst pohanům, tj. nežidovským národům. Ježíšovo evangelium je určené pro každého!

> Více se můžeš dočíst v knize

Apoštolové začali po letnicích hlásat evangelium všude a všem. Církve rostly, a to především v městských oblastech.
Co k tomu říkají církevní otcové

Apoštolové (…) šli do světa a hlásali národům stejnou nauku víry a zakládali hned církve v každém městě. Od nich pak ostatní církve přijímaly a denně dále přijímají tradici víry a semena nauky, aby se mohly stát skutečnými církvemi. [Tertullián, Preskripce heretiků, kap. 20 (ML 2, 32)]