Alle Vragen
prev
Vorige:3.26 Heeft de Kerk haar eigen kalender?
next
Volgende:3.28 Is Kerstmis het grootste feest van het jaar?

3.27 Wat voor feesten zijn er door het jaar?

Liturgie

Het kerkelijk jaar begint met de adventstijd en dan de kersttijd. De veertigdagentijd (vastentijd) is een voorbereiding op het grote feest dat we met Pasen vieren. De paastijd eindigt na Hemelvaart met Pinksteren.

In de ‘tijd door het jaar’ worden we uitgenodigd om na de grote feesten met Jezus te hebben gevierd, nu zelf steeds beter als Gods kinderen te leren leven. Ook zijn er feesten van Maria, heiligen en engelen. De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het feest van Christus Koning. God regeert niet zozeer met wetten, maar vooral met de liefde

Er zijn veel feesten van Jezus, de engelen, Maria en andere heiligen. Ze helpen om alle eer aan God te geven en als goede christenen te leven.