Alle Tweets
prev
Vorige:3.26 Heeft de Kerk een eigen tijdsindeling van het jaar?
next
Volgende:3.28 Is Kerstmis het grootste feest van het jaar?

3.27 Wat voor feesten zijn er door het jaar?

Liturgie

Het kerkelijk jaar begint met de adventstijd en dan de kersttijd. De veertigdagentijd (vastentijd) is een voorbereiding op het grote feest dat we met Pasen vieren. De paastijd eindigt na Hemelvaart met Pinksteren.

In de ‘tijd door het jaar’ worden we uitgenodigd om na de grote feesten met Jezus te hebben gevierd, nu zelf steeds beter als Gods kinderen te leren leven. Ook zijn er feesten van Maria, heiligen en engelen. De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het feest van Christus Koning. God regeert niet zozeer met wetten, maar vooral met de liefde

> Lees meer in het boek

Er zijn veel feesten van Jezus, de engelen, Maria en andere heiligen. Ze helpen om alle eer aan God te geven en als goede christenen te leven.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is het liturgische jaar (kerkelijk jaar)?

Met het liturgische of kerkelijke jaar wordt aan de normale loop van het jaar een verdieping gegeven door de mysteries van het leven van Christus - van de menswording tot de wederkomst in heerlijkheid. Het liturgische jaar begint met de advent, de tijd van de verwachting van de Heer, vindt zijn eerste hoogtepunt in het kerstfeest en het tweede, nog grotere hoogtepunt in de viering van het verlossende lijden, sterven en verrijzen van Christus met Pasen. De paastijd eindigt met het pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest op de Kerk. Het liturgische jaar wordt steeds weer onderbroken door Maria- en heiligenfeesten, waarbij de Kerk Gods genade prijst, die de mensen tot het heil heeft gebracht. [Youcat 186]