All Questions
prev
Predchádzajúce:3.26 Má cirkev svoj vlastný kalendár?
next
Ďalej:3.28 Sú Vianoce najväčšími sviatkami v roku?

3.27 Aké sviatky oslavujeme počas roka?

Liturgia

Liturgický rok sa začína adventom a vianočným obdobím. Pôstne obdobie je obdobím striedmosti prípravy na dôležitý sviatok, ktorý oslavujeme na Veľkú noc, teda na zmŕtvychvstanie Ježiša. Veľkonočné obdobie končí po Nanebovstúpení Pána, na Turíce.

V „cezročnom období“ (po zvyšok liturgického roka) sme po slávení hlavných sviatkov zameraných na Ježiša pozvaní k tomu, aby sme sa postupne učili žiť ako Božie deti. Sú tu aj sviatočné dni ku cti Márie, svätých a anjelov. V poslednú nedeľu liturgického roka oslavujeme sviatok Krista Kráľa. Boží poriadok sa však nezakladá najmä na zákonoch, ale na láske.

Existuje mnoho sviatkov, kde slávime Ježiša, anjelov, Máriu a iných svätých. Vďaka nim prichádza Božia sláva do našich životov.
Múdrosť Cirkvi

Čo je to liturgický rok (cirkevný rok)?

Liturgický alebo tiež cirkevný rok je prežívaním jednotlivých tajomstiev Ježišovho života v priebehu roka – počínajúc jeho vtelením až po jeho druhý príchod v sláve. Liturgický rok sa začína adventom, teda časom očakávania Pána, ktorý sa dovršuje vianočnými sviatkami. Potom speje k ešte väčšiemu vrcholu – k oslave Ježišovho spásneho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania na Veľkú noc. Veľkonočné obdobie uzatvára slávnosť Turíc, zoslania Ducha Svätého na Cirkev. V priebehu liturgického roka Cirkev slávi sviatky Panny Márie a svätých. Nimi si pripomína Božiu milosť, ktorá viedla týchto ľudí ku spáse. [Youcat 186]

Toto hovoria pápeži

Po veľkonočnom období, ktoré sme ukončili uplynulou nedeľou Turíc, sa liturgia vrátila k „cezročnému obdobiu“. To však neznamená, že úsilie kresťanov by sa malo znížiť. Naopak, tým, že sme vstúpili do Božieho života prostredníctvom sviatostí, sme každodenne povolaní, aby sme boli otvorení voči pôsobeniu milosti, aby sme pokročili v láske k Bohu a k blížnemu. [Pápež Benedikt, Anjel Pána, 30. mája 2010]