Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.33 Çka është fekondimi artificial dhe nënat surrogate?
next
Tjetra:4.35 Çka është klonimi?

4.34 Pse është i gabuar fekondimi in vitro (FIV)?

Fekondimi artificial, embrionet dhe klonimi

Fekondimi In Vitro (FIV) përfshin fekondimin e qelizave vezë me qelizat e spermës në laborator. Qelizat e shumta të vezës fekondohen dhe vetëm një ose disa futen në mitër. Embrionet e mbetura shkatërrohen, përdoren për hulumtime ose ngrihen për përdorim të mëvonshëm.

Të luash me jetën njerëzore kështu nuk mund të jetë e drejtë! Prindërit kurrë nuk kanë ‘të drejtë’ për një fëmijë(>4.32) thjesht për hir të lumturisë së tyre, pavarësisht kostos. Një fëmijë është gjithmonë një dhuratë, e dhënë lirisht nga Zoti.

Kur krijohen shumë embrione FIV, vetëm njëri prej tyre përdoret. Të tjerët vriten ose ngrihen për përdorim të mëvonshëm.
Urtësia e Kishës

Pse farëzimi dhe ngjizja artificial janë të pamoralshme?

Janë të pamoralshme sepse ndajnë përngjizjen prej marrëdhënies, përmes të cilës çifti i vetëdhurohet njëri-tjetrit në mënyrë të ndërsjelltë, duke vendosur kështu një mbizotërim të teknikës ndaj zanafillës dhe fatit të personit njerëzor. Përveç kësaj, farëzimi dhe ngjizja heterologe, me përdorimin e teknikave që përfshijnë një person të huaj për çiftin bashkëshortor, dëmtojnë të drejtën e fëmijës për të lindur prej një babai dhe një nënë të cilët ai i njeh, të lidhur midis tyre përmes martesës dhe duke pasur të drejtën ekskluzive për t’u bërë prind vetëm përmes njëri- tjetrit.[KKKP 499]

What is theft, and what falls under the Seventh Commandment?

Theft is the unlawful appropriation of goods belonging to another.

Appropriating someone else’s goods unjustly is a sin against the Seventh Commandment even if the act cannot be indicted under civil law. What is unjust in God’s sight is unjust. The Seventh Commandment, of course, applies not only to stealing, but also to the unfair withholding of a just wage, the keeping of found items that one could give back, and defrauding in general. The Seventh Commandment also pertains to the following: setting employees to work in inhumane conditions, not abiding by contracts into which one has entered, wasting profits without any consideration for social obligations, artificially driving prices up or down, endangering the jobs of colleagues for whom one is responsible, bribery and corruption, misleading dependent coworkers into illegal actions, doing shoddy work or demanding inappropriate remuneration, wasting or negligently managing public property, counterfeiting or falsifying accounting records, or tax evasion. [Youcat 428]

Ja çfarë thonë Papët

Parimi themelor do të jetë gjithmonë dinjiteti i personit njerëzor, respektimi i të drejtave të tij themelore të patjetërsueshme, të cilat thirren nga shumica e bashkëkohësve tanë, por që në të vërtetë shkelen në rajone të caktuara të tokës. Midis këtyre të drejtave gjendet natyrshëm respekti për jetën njerëzore në të gjitha fazat e zhvillimit të saj, nga ngjizja deri në pleqëri, dhe gjithashtu respektimi për embrionin njerëzor, i cili nuk mund t'i nënshtrohet eksperimenteve sikur të ishte një objekt. [Papa Gjon Pali II, Fjalimi drejtuar Autoriteteve Civile në Belgjikë, 20 maj 1985]