DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:4.33 A co umělé oplodnění a náhradní matky?
next
Následující:4.35 Co je to klonování?

4.34 Může být řešením umělé oplodnění (IVF)?

Umělé oplodnění, embrya a klonování

U fertilizace in vitro (IVF) jsou vajíčka oplodněná v laboratoři. Oplodňuje se větší množství vajíček, ale jen jedno (nebo málo z nich) je vloženo do dělohy. Zbývající embrya jsou zničena, využita k výzkumu nebo zmražena pro pozdější použití.

Takovéto zahrávání si s lidským životem nemůže být správné! Rodiče nikdy nemají „nárok“ na dítě pro svoje vlastní štěstí za každou cenu. Dítě je vždy svobodně věnovaným Božím darem.

Přestože touha po dětech je přirozená, umělé oplodnění (IVF) není řešením. Je počato více lidských embryí, z nichž se použije pouze jedno nebo dvě. Co pak s těmi dalšími lidskými životy?
Moudrost církve

Proč jsou inseminace a umělé oplodnění nemorální?

Jsou nemorální, protože oddělují plození od úkonu, kterým se manželé sobě vzájemně darují, a nastolují tak vládu techniky nad původem a určením lidské osoby. Mimoto inseminace a heterologické oplodnění sahají k technikám používajícím postupy, které zahrnují osobu mimo manželskou dvojici, porušují navíc právo dítěte narodit se z otce a matky, které zná, kteří jsou spojeni manželstvím a mají výlučné právo stát se rodiči pouze jeden prostřednictvím druhého. [KKKC 499]

Co sedmé přikázání zakazuje?

Sedmé přikázání zakazuje především krádež, což je protiprávní přivlastnění si cizího majetku.

Přivlastnit si neprávem cizí majetek znamená provinit se proti sedmému přikázání, a to i tehdy, když daná záležitost nemůže být soudně postižena. To, co je před Bohem bezpráví, zůstává bezprávím. Sedmé přikázání se nevztahuje pouze na krádeže, ale týká se i následujících  bodů: zaměstnávat pracovníky v lidsky nedůstojných podmínkách, nedodržovat platně uzavřené smlouvy, promrhat získané peníze bez ohledu na sociální závazky, uměle udržovat vysoké nebo naopak nízké cenové hladiny, ohrožovat pracovní místa svěřených zaměstnanců, uplácet a korumpovat, svádět podřízené k ilegální činnosti, odvádět špatné práce nebo požadovat nepřiměřené honoráře za práci, plýtvat společným majetkem a lajdácky ho spravovat, padělat peníze, manipulovat účty a rozpočty, provádět daňové úniky či falšovat částky, účty a rozpočty. [Youcat 428]

Co k tomu říkají papežové

Základním principem bude vždy důstojnost lidské osoby a respekt k jejím nezcizitelným základním právům, jichž se většina našich současníků dovolává, ale která jsou ve skutečnosti v určitých oblastech země pošlapávána. Mezi těmito právy se přirozeně nachází respekt k lidskému životu ve všech fázích jeho vývoje od početí po stáří a také respekt k lidskému embryu, které nemůže být podrobováno experimentům, jako by bylo pouhým předmětem. (Papež Jan Pavel II., promluva k představitelům občanského života v Belgii, 20. května 1985)