All Questions
prev
Předchozí:4.33 A co umělé oplodnění a náhradní matky?
next
Následující:4.35 Co je to klonování?

4.34 Co je špatného na fertilizaci (oplodnění) in vintro (IVF)?

Umělé oplodnění, embrya a klonování

U fertilizace in vitro (IVF) jsou vajíčka oplodněná v laboratoři. Oplodňuje se větší množství vajíček, ale jen jedno (nebo málo z nich) je vloženo do dělohy. Zbývající embrya jsou zničena, využita k výzkumu nebo zmražena pro pozdější použití.

Takovéto zahrávání si s lidským životem nemůže být správné! Rodiče nikdy nemají „nárok“ na dítě pro svoje vlastní štěstí za každou cenu. Dítě je vždy svobodně věnovaným Božím darem.

Při IVF dochází k početí mnoha embryí, z nichž se použije pouze jedno nebo dvě. Ostatní se zabijí nebo zmrazí, aby mohla být použita později.
Moudrost církve

Proč jsou inseminace a umělé oplodnění nemorální?

Jsou nemorální, protože oddělují plození od úkonu, kterým se manželé sobě vzájemně darují, a nastolují tak vládu techniky nad původem a určením lidské osoby. Mimoto inseminace a heterologické oplodnění sahají k technikám používajícím postupy, které zahrnují osobu mimo manželskou dvojici, porušují navíc právo dítěte narodit se z otce a matky, které zná, kteří jsou spojeni manželstvím a mají výlučné právo stát se rodiči pouze jeden prostřednictvím druhého. [KKKC 499]

Co sedmé přikázání zakazuje?

Sedmé přikázání zakazuje především krádež, což je protiprávní přivlastnění si cizího majetku.

Přivlastnit si neprávem cizí majetek znamená provinit se proti sedmému přikázání, a to i tehdy, když daná záležitost nemůže být soudně postižena. To, co je před Bohem bezpráví, zůstává bezprávím. Sedmé přikázání se nevztahuje pouze na krádeže, ale týká se i následujících  bodů: zaměstnávat pracovníky v lidsky nedůstojných podmínkách, nedodržovat platně uzavřené smlouvy, promrhat získané peníze bez ohledu na sociální závazky, uměle udržovat vysoké nebo naopak nízké cenové hladiny, ohrožovat pracovní místa svěřených zaměstnanců, uplácet a korumpovat, svádět podřízené k ilegální činnosti, odvádět špatné práce nebo požadovat nepřiměřené honoráře za práci, plýtvat společným majetkem a lajdácky ho spravovat, padělat peníze, manipulovat účty a rozpočty, provádět daňové úniky či falšovat částky, účty a rozpočty. [Youcat 428]

Co k tomu říkají papežové

Základním principem bude vždy důstojnost lidské osoby a respekt k jejím nezcizitelným základním právům, jichž se většina našich současníků dovolává, ale která jsou ve skutečnosti v určitých oblastech země pošlapávána. Mezi těmito právy se přirozeně nachází respekt k lidskému životu ve všech fázích jeho vývoje od početí po stáří a také respekt k lidskému embryu, které nemůže být podrobováno experimentům, jako by bylo pouhým předmětem. (Papež Jan Pavel II., promluva k představitelům občanského života v Belgii, 20. května 1985)