DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:1.15 Kokia yra Senojo Testamento struktūra?
next
Kitas:1.17 Kaip ir kada atsirado Naujasis Testamentas?

1.16 Kuo skiriasi katalikų Senasis Testamentas ir judėjų Tanachas?

Biblija: tiesa ar melas?

Žydų Tanache yra septyniomis knygomis mažiau negu katalikų Senajame Testamente, kurį sudaro 46 knygos. 39-ių Tanacho knygų sąrašas buvo sudarytas 70-aisiais Viešpaties metais, kai po Jeruzalės šventyklos sugriovimo žydams reikėjo pamokymo ir stabilumo. Tačiau 46 knygų sąrašas jau buvo naudotas šimtmečiais prieš tai.

Senojo Testamento ir Tanacho knygos išdėstytos skirtinga tvarka. Didžiausias skirtumas yra tas, kad Tanachas laikomas užbaigtu. Tačiau Senasis Testamentas yra neatsiejamai susijęs su Naujuoju Testamentu : kartu jie sudaro Šventajį Raštą. Naujasis Testamentas leidžia mums geriau suprasti Senąjį.   

Katalikų Biblija apima visas 46 hebrajų Šventraščio knygas, žinomas nuo 300 m. pr. Kr. Iš jų 39 įeina į Tanachą, kuris buvo sudarytas 70-aisiais Viešpaties metais.
Bažnyčios išmintis

Kas yra Raštų kanonas?

Raštų kanonas yra Apaštalų Tradicijos Bažnyčioje atrinktų visų šventųjų raštų sąrašas. Šį kanoną sudaro 46 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento knygos. [KBKS 20]

Kaip teisingai skaityti Šventąjį Raštą?

Teisingai skaityti Šventąjį Raštą – tai skaityti jį meldžiantis, vadinasi, veikiant Šventajai Dvasiai, kurios įkvėpimu jis ir atsirado. Jis yra Dievo žodis ir tikras Dievo kreipimasis į mus.

Biblija tarsi ilgas Dievo laiškas mums. Todėl skaityti šventuosius raštus turime su meile ir pagarba: pirmiausia, Dievo laišką būtina iš tikrųjų skaityti, o ne rankioti atskiras detales, negalvojant apie visumą. O tos visumos centras ir ašis – Jėzus Kristus, apie kurį kalbama visoje Biblijoje, taip pat ir Senajame Testamente. Taigi šventuosius raštus turime skaityti su tokiu pačiu gyvu Bažnyčios tikėjimu, iš kurio jie ir yra kilę. [Youcat 16]

Štai ką sako popiežiai

<...> Biblija grynai istoriniu ir literatūriniu požiūriu yra ne tiesiog knyga, bet literatūrinių tekstų rinkinys, kurio atsiradimo istorija ilgesnė nei tūkstantmetis. Kad jo pavienės knygos sudaro vieningą darinį, įžvelgti nėra lengva; priešingai, tarp jų egzistuoja regima įtampa. Tai taikytina jau Izraelio Biblijai, mūsų, krikščionių, vadinamai Senuoju Testamentu. Ir tai juo labiau tiesa, kai mes, krikščionys, Naująjį Testamentą ir jo raštus tarsi hermeneutiniu raktu sujungiame su Izraelio Biblija, aiškindami ją kaip kelią Kristaus link. [Popiežius Benediktas XVI, Verbum Domini, 39]