All Questions
prev
Předchozí:1.15 Jak je uspořádán Starý zákon?
next
Následující:1.17 Jak a kdy vznikl Nový zákon?

1.16 Jaký je rozdíl mezi katolickým Starým zákonem a židovským Tanachem?

Bible: pravda, nebo lež?

Židovský Tanach obsahuje o sedm knih méně než katolický Starý zákon, který se skládá ze 46 knih. Seznam 39 knih Tanachu byl sestaven v roce 70 po Kr., když Židé po zničení jeruzalémského chrámu Římany hledali ukotvení a jistotu pro svůj náboženský život. Nicméně zmíněných 46 knih se používalo již několik století.

Knihy Starého zákona a Tanachu jsou uspořádány v jiném pořadí. Největším rozdílem je, že Tanach je sám o sobě považován za kompletní. V našem pojetí je však Starý zákon neoddělitelně provázán s Novým zákonem. Společně tvoří Písmo svaté. Nový zákon nám umožňuje lépe pochopit Starý zákon.

Katolická Bible zahrnuje všech 46 knih židovského Písma známých v roce 300 př. Kr. 39 z nich tvoří Tanach, který byl sestaven v roce 70.
Moudrost církve

Co je to kánon Písma?

Kánon Písma je úplný seznam posvátných knih, které církev vybrala vedena apoštolskou tradicí. Tento kánon zahrnuje 46 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona. [KKKC 20]

Jak správně číst Bibli?

Písmo svaté čteme správně, když se ho modlíme, tedy čteme-li ho s pomocí Ducha Svatého, pod jehož vlivem byla Bible sepsána. Je Božím slovem, ve kterém se nám Bůh zásadním způsobem sděluje.

Bible je jako dlouhý Boží dopis jednomu každému z nás. Proto bychom měli brát Písmo svaté do ruky s velkou láskou a úctou. Nejprve je zapotřebí skutečně si tento Boží dopis přečíst: nevybírat si detaily, a přitom ztrácet ze zřetele celek. Celek bychom měli chápat v pohledu na jeho ústřední bod a tajemství: na Ježíše Krista, o kterém hovoří celá Bible včetně Starého zákona. Měli bychom tedy číst Písmo svaté s toutéž vírou církve, s jakou bylo sepsáno. [Youcat 16]

Co k tomu říkají papežové

Bible není pochopitelně jen jednou knihou, ale sbírkou literárních textů, které vznikaly během více než jednoho tisíciletí, a u jejích jednotlivých knih nelze snadno rozpoznat, že jsou součástí nějaké vnitřní jednoty; naopak, jsou mezi nimi patrná napětí. To platí už v rámci Bible Izraele, kterou my křesťané nazýváme Starý zákon. A platí to tím spíše, když jako křesťané spojíme Nový zákon a jeho spisy coby hermeneutický klíč s Biblí Izraele, kterou tak interpretujeme jako cestu ke Kristu. (Papež Benedikt XVI., Verbum Domini [Slovo Páně], apoštolská exhortace o Božím slově v životě a poslání církve, čl. 39, 30. září 2010)