All Questions
prev
Ankstesnis:1.16 Kuo skiriasi katalikų Senasis Testamentas ir judėjų Tanachas?
next
Kitas:1.18 Kokios dalys sudaro Naująjį Testamentą?

1.17 Kaip ir kada atsirado Naujasis Testamentas?

Biblija: tiesa ar melas?

Pasakojimai apie Jėzų pirmiausia buvo platinami žodžiu. Jie buvo užrašyti 20-aisiais –70-aisiais metais po jo mirties. Vieni iš ankstyviausių raštų yra apaštalo Pauliaus laiškai įvairioms ankstyvosioms krikščionių bendruomenėms. Naująjį Testamentą iš viso sudaro 27 knygos ir laiškai.

Kad nustatytų, kurie raštai buvo įkvėpti Šventosios Dvasios, Bažnyčia išnagrinėjo keletą aspektų, įskaitant, kas yra autoriai ir kiek tekstai atitinka visą Jėzaus mokymą.

Savo laiškus šv. Paulius parašė apie 50-uosius Viešpaties metus. Neilgai trukus, kiti autoriai parašė likusias 27 Naujojo Testamento knygas.
Bažnyčios išmintis

Kas yra Raštų kanonas?

Raštų kanonas yra Apaštalų Tradicijos Bažnyčioje atrinktų visų šventųjų raštų sąrašas. Šį kanoną sudaro 46 Senojo Testamento ir 27 Naujojo Testamento knygos. [KBKS 20]

Kaip teisingai skaityti Šventąjį Raštą?

Teisingai skaityti Šventąjį Raštą – tai skaityti jį meldžiantis, vadinasi, veikiant Šventajai Dvasiai, kurios įkvėpimu jis ir atsirado. Jis yra Dievo žodis ir tikras Dievo kreipimasis į mus.

Biblija tarsi ilgas Dievo laiškas mums. Todėl skaityti šventuosius raštus turime su meile ir pagarba: pirmiausia, Dievo laišką būtina iš tikrųjų skaityti, o ne rankioti atskiras detales, negalvojant apie visumą. O tos visumos centras ir ašis – Jėzus Kristus, apie kurį kalbama visoje Biblijoje, taip pat ir Senajame Testamente. Taigi šventuosius raštus turime skaityti su tokiu pačiu gyvu Bažnyčios tikėjimu, iš kurio jie ir yra kilę. [Youcat 16]

Kokią reikšmę krikščioniui turi Naujasis Testamentas?

Naujajame Testamente atskleidžiamas dieviškasis Apreiškimas. Keturios Evangelijos – pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną – yra Šventojo Rašto širdis ir neįkainojamas Bažnyčios lobis. Jose Dievo Sūnus pasirodo, koks Jis yra, ir susitinka su mumis.

Apaštalų darbai supažindina mus su Bažnyčios ištakomis ir su Šventosios Dvasios veikimu. Apaštalų laiškuose parodytas žmonių gyvenimas ir visos jo pusės Kristaus šviesoje. Apreiškime Jonui pranašaujama apie būsimą laikų pabaigą.

Jėzus yra viskas, ką Dievas norėjo mums pasakyti. Visas Senasis Testamentas ruošia Dievo Sūnaus tapimą žmogumi. Visi Dievo pažadai išsipildo per Jėzų Kristų. Būti krikščionimi, vadinasi, vis glaudžiau vienytis su Kristaus gyvenimu. Tam reikia skaityti Evangelijas ir jomis gyventi. Madlena Delbrel (Madaleine Delbrêl) sako: „Per Savo žodį Dievas mums parodo, kas Jis yra ir ko trokšta; Jis tai mums sako kasdien ir visą mūsų gyvenimą. Laikydami rankose Evangelijas turime atsiminti, kad jose gyvena Žodis, trokštantis į mus įsikūnyti, norintis mus sukrėsti, kad mes pradėtume Jo gyvenimą iš naujo, naujoje vietoje, nauju laiku, naujoje žmonių aplinkoje.“ [Youcat 18]

Kaip skaityti Šventąjį Raštą?

Šventąjį Raštą reikia skaityti ir aiškinti, padedant Šventajai Dvasiai ir vadovaujant Bažnyčios Magisteriumui, pagal tris kriterijus: 1) atsižvelgiant į viso Rašto turinį ir vienybę; 2) paisant Rašto skaitymo Bažnyčios gyvojoje Tradicijoje; 3) neišleidžiant iš akių tikėjimo analogijos, t. y. darnaus tikėjimo tiesų tarpusavio ryšio. [KBKS 19]

Štai ką sako popiežiai

[Šventasis Jeronimas, kuris išvertė Bibliją į lotynų kalbą,] parodo, kad Šventojo Rašto atsparumas klaidoms ar apgaulei yra neabejotinai glaudžiai susijęs su dieviškuoju įkvėpimu ir aukščiausia valdžia <…> Todėl kai, popiežiaus Damaso prašymu, jis pradėjo taisyti lotyniškąjį Naujojo Testamento tekstą ir [buvo užsipultas dėl to] <…> Jeronimas glaustai atsakė, jog nėra toks visiškai kvailas ar toks menkai išsilavinęs, kad manytų, jog Viešpaties žodžiams reikia kokių nors taisymų arba kad jie nėra dieviškai įkvėpti. [Popiežius Benediktas XV, Spiritus Paraclitus, 13]