All Questions
prev
Poprzedni:1.15 Jak zbudowany jest Stary Testament?
next
Następny:1.17 Jak i kiedy powstał Nowy Testament?

1.16 Jaka jest różnica między Starym Testamentem a żydowskim Tanachem?

Biblia: prawda czy fałsz?

Żydowski Tanach zawiera o siedem ksiąg mniej niż katolicki Stary Testament, w którego skład wchodzi 46 ksiąg. Lista 39 ksiąg Tanachu została opracowana w roku 70 p.n.e., kiedy żydzi dążyli do stabilizacji po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej. Lista 46 ksiąg była już w użyciu kilka wieków wcześniej. 

Księgi Starego Testamentu i Tanachu ułożone są w różnym porządku. Największa różnica polega na tym, że żydzi uważają Tanach za kompletny. Jednak Stary Testament jest nierozerwalnie związany z Nowym Testamentem: razem stanowią Pismo Święte. Nowy Testament pomaga nam lepiej zrozumieć Stary Testament.

 

Biblia zawiera wszystkie 46 ksiąg hebrajskich Pism, znanych w 300 r. p.n.e. 39 z nich tworzy Tanach, opracowany w 70 r. n.e.
Z mądrości Kościoła

Co to jest kanon Pisma Świętego?

Kanonem Pisma Świętego nazywamy kompletny zbiór ksiąg świętych, które Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać. Składa się z: 46 ksiąg Starego Testamentu, 27 ksiąg Nowego Testamentu. [KKKK 20]

Jak poprawnie czytać Biblię?

Pismo Święte czyta się poprawnie, jeżeli człowiek czyta je, modląc się w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane. Jest ono słowem Bożym i zawiera zasadnicze, skierowane do nas orędzie Boże. Biblia jest jak długi list Boga do każdego z nas z osobna. Dlatego powinienem przyjmować Pismo Święte z wielką miłością i szacunkiem: przede wszystkim list Pana Boga należy czytać właściwie, tzn. rozpatrując poszczególne wątki brać pod uwagę kontekst całości. Całość muszę odnieść do jej sedna i tajemnicy: do Jezusa Chrystusa, o którym mówi cała Biblia, także Stary Testament. Zatem Pismo Święte powinienem czytać z tą samą żywą wiarą Kościoła, z której ono wyrosło. [Youcat 16]