DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:1.15 Wat is de opbouw van het Oude Testament?
next
Volgende:1.17 Hoe en wanneer is het Nieuwe Testament ontstaan?

1.16 Wat is het verschil tussen het Oude Testament en de Joodse Tenach?

De Bijbel: waar of niet waar?

De Joodse Tenach bevat zeven boeken minder dan het katholieke Oude Testament, dat 46 boeken omvat. De lijst van 39 boeken van de Tenach werd samengesteld in 70 na Christus, toen de joden houvast en stabiliteit zochten na de vernietiging van de Tempel in Jeruzalem. Eeuwen eerder was er echter al een lijst van 46 boeken in gebruik.

De boeken van het Oude Testament en de Tenach zijn in een verschillende volgorde geplaatst. Het grootste verschil is dat de Tenach als compleet in zichzelf wordt beschouwd. Het Oude Testament daarentegen is onlosmakelijk verbonden met het Nieuwe Testament: samen vormen zij de Schrift en door het Nieuwe Testament kunnen we het Oude Testament beter begrijpen.

De Bijbel bevat alle 46 boeken van de Hebreeuwse Schrift, al bekend rond 300 vChr. Hiervan vormen 39 de Tenach, samengesteld rond 70 na Chr.