Alle Tweets
prev
Vorige:1.15 Wat is de opbouw van het Oude Testament?
next
Volgende:1.17 Hoe en wanneer is het Nieuwe Testament ontstaan?

1.16 Wat is het verschil tussen het Oude Testament en de Joodse Tenach?

De Bijbel: waar of niet waar?

De Joodse Tenach bevat zeven boeken minder dan het katholieke Oude Testament, dat 46 boeken omvat. De lijst van 39 boeken van de Tenach werd samengesteld in 70 na Christus, toen de joden houvast en stabiliteit zochten na de vernietiging van de Tempel in Jeruzalem. Eeuwen eerder was er echter al een lijst van 46 boeken in gebruik.

De boeken van het Oude Testament en de Tenach zijn in een verschillende volgorde geplaatst. Het grootste verschil is dat de Tenach als compleet in zichzelf wordt beschouwd. Het Oude Testament daarentegen is onlosmakelijk verbonden met het Nieuwe Testament: samen vormen zij de Schrift en door het Nieuwe Testament kunnen we het Oude Testament beter begrijpen.

De Bijbel bevat alle 46 boeken van de Hebreeuwse Schrift, al bekend rond 300 vChr. Hiervan vormen 39 de Tenach, samengesteld rond 70 na Chr.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de canon van de Schrift?

De canon van de Schrift is de volledige lijst van de heilige geschriften, zoals de apostolische overlevering die aan de Kerk heeft doen kennen. Deze canon omvat 46 geschriften van het Oude Testament en 27 geschriften van het Nieuwe Testament. [CCKK 20]

Hoe kun je de Bijbel op de juiste wijze lezen?

De Heilige Schrift moet biddend gelezen worden, d.w.z. met de hulp van de Heilige Geest, die haar heeft geïnspireerd toen ze ontstond. De Schrift is het Woord van God en bevat Gods beslissende zelfmededeling aan ons.

De Bijbel  is als het ware een lange brief die God aan ieder van ons schrijft. Daarom moet je de Heilige Schriften met grote liefde en eerbied tot je nemen. Om te beginnen moet je Gods brief echt lezen, dat wil zeggen, je moet er niet wat dingetjes uitpikken en de rest laten liggen. Van het totaal van de Schriften moet je vervolgens leren begrijpen wat het hart en het mysterie ervan is: Jezus Christus – over Hem spreekt de hele Bijbel, ook het Oude Testament. Je moet dus de Heilige Schriften lezen in hetzelfde, levende geloof van de Kerk waarin ze ook ontstaan zijn. [Youcat 16]