All Questions
prev
Ankstesnis:1.4 Kas išties yra gimtoji nuodėmė ir žmogaus nuopuolis?
next
Kitas:1.6 Ar galiu atpažinti Dievą gamtoje ir pasaulyje?

1.5 Ar mokslas ir tikėjimas prieštarauja vienas kitam?

Sukūrimas ar atsitiktinumas?

Jeigu tikime, kad Dievas viską sukūrė, mums nereikia jaudintis dėl mokslinių faktų, kurie tariamai prieštarauja tikėjimui. Priešingai, mokslas yra puikus būdas geriau pažinti Dievo kūriniją ir taip daugiau sužinoti apie Dievą !

Kita vertus, tikėjimas nušviečia mokslo darbą. Pavyzdžiui, ne viskas, kas įmanoma, yra moraliai teisinga. Tyrimai, kurių metu naikinami žmogaus embrionai, ─ tik vienas neetiško mokslinių žinių panaudojimo pavyzdys.

Tiesa, ar ji atskleidžiama mokslu, ar tikėjimu, neprieštarauja pati sau. Jėzus sakė: „Tiesa padarys jus laisvus“.
Bažnyčios išmintis

Kodėl svarbu teigti: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę“ (Pr 1, 1)?

Todėl, kad kūrimas yra visų dieviškųjų išganymo sumanymų pamatas; jis parodo Dievo visagalę ir išmintingą meilę; jis yra pirmas žingsnis į vienatinio Dievo sandorą su savo tauta; tai viršūnę Kristuje pasiekiančios išganymo istorijos pradžia; tai pirmas atsakas į pamatinius žmogaus kilmės ir paskirties klausimus. [KBKS 51].

Ar gamtos mokslai neigia Kūrėją?

Ne. „Dievas sukūrė pasaulį“ – tai ne pasenusi gamtos mokslų tezė. Tai teologinis teiginys, taigi teiginys, reiškiantis, kad pasaulio kilmė yra dieviška.

Pasakojimas apie Pasaulio sukūrimą – tai ne gamtos mokslų aiškinamasis pasaulio pradžios modelis. Teologiniu teiginiu „Dievas sukūrė pasaulį“ nusakomas pasaulio santykis su Dievu. Dievas norėjo pasaulio, Jis juo rūpinasi ir jį atbaigs. Nė vienas daiktas pats savaime neatsirado, savo buvimą jis gavo iš Kūrėjo, ir tai yra elementari tiesa. [Youcat 41]

Ko Šventasis Raštas moko apie regimojo pasaulio kūrimą?

Šešių dienų pasakojimu apie kūrimą Šventasis Raštas supažindina su kūrinijos vertingumu ir tikslu, kuris yra Dievo garbinimas ir tarnavimas žmogui. Visi dalykai savo būtį turi iš Dievo, iš jo gauna savo gerumą ir tobulumą, savo dėsnius ir vietą visatoje. [KBKS 62]

Koks ryšys sieja sukurtuosius dalykus?

Kūrinius sieja Dievo panorėta tarpusavio priklausomybė ir hierarchija. Sykiu kūrinius sieja vienybė ir bendrumas, nes visų jų Kūrėjas tas pats, visi yra jo mylimi ir skirti jo garbei. Pagarba kūrinijoje įrašytiems dėsniams ir iš dalykų prigimties kylantiems santykiams yra išminties pagrindas ir moralės pamatas. [KBKS 64]

Ar gamtos dėsniai ir daiktų prigimčiai būdinga tvarka taip pat kilo iš Dievo?

Taip. Gamtos dėsnius ir daiktų prigimčiai būdingą tvarką taip pat sukūrė Dievas.  

Žmogus nėra švarus lapas – tabula rasa. Jam duoti jo prigimties tvarka ir dėsniai, kuriuos Dievas įdiegė kūrinijai. Krikščionis nedaro ką užsimanęs. Jis žino, kad pakenks sau ir aplinkai, jei neigs gamtos dėsnius, naudos daiktus ne pagal paskirtį ir norės būti protingesnis už jį sukūrusį Dievą. Ne žmogaus jėgoms save suprojektuoti ir sukurti. [Youcat 45]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Religingumo negalima atskirti nuo išminties, o išminties – nuo religingumo; nes tas pats yra Dievas, kurį turėtume pažinti – kas priklauso išminčiai – ir kuriam turėtume teikti garbę – kas priklauso religingumui. [Laktancijus, Dieviškieji pamokymai, 4 knyga, 4 sk. (ML 6, 456)]