DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:3.3 Koks būdas melstis yra geriausias?
next
Kitas:3.5 Kodėl malda gali būti tokia sunki arba nuobodi?

3.4 Ar malda gali padėti man priimti teisingus sprendimus?

Asmeninė malda

Kad sužinotume, ko Dievas nori iš mūsų, turime išmokti atpažinti, kaip Jis kalba su mumis širdžių gilumoje. Klausytis Dievo reiškia klausytis savo giliausių jausmų. Tik giliai viduje galime rasti Dievo valią.

Yra gerai atskirti, kurie troškimai kyla iš Šventosios Dvasios, o kurie ne. Kad tai padarytum, reikia Dievo pagalbos. Kai atrasi, ką turėtum daryti, tikrai pajusi vidinę ramybę. Šis jausmas yra tai, ko Dievas nori kiekvienam iš mūsų, mat jis rodo, kas yra teisinga.

Tavo giliausi troškimai kyla iš Dievo, kuris nori padėti tau priimti sprendimus. Kai prašai Jo patarimo, būk tikras – Jis jį duos.
Bažnyčios išmintis

Kada Jėzus melsdavosi?

Evangelijoje Jėzus dažnai vaizduojamas besimeldžiantis. Matome jį pasitraukiantį melstis vienumon, net naktį. Jis meldžiasi prieš lemtingus savo ir apaštalų misijos momentus. Iš tiesų visas jo gyvenimas yra malda, nes jis yra nuolatinėje meilės bendrystėje su Tėvu. [KBKS 542]

Kaip Jėzus meldėsi?

Visas Jėzaus gyvenimas buvo ištisinė, nesibaigianti malda. Lemiamomis akimirkomis (per gundymą dykumoje, renkantis mokinius, mirštant ant kryžiaus) Jo malda būdavo itin intensyvi. Jis pasitraukdavo melstis į nuošalią vietą, dažniausiai meldėsi naktį. Būti viena su Tėvu Šventojoje Dvasioje – tai buvo Jo žemiškojo gyvenimo esmė. [Youcat 475]

Štai ką sako popiežiai

„Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo Artume yra džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje rankoje amžina linksmybė.“ (Ps 15 (16), 11). Kiekvienas pašaukimas, kiekvienas kelias, į kurį kviečia mus Kristus, galiausiai veda į pasitenkinimą ir laimę, nes jis veda pas Dievą, į dalyvavimą paties Dievo gyvenime <...> Tas, kas priima Gerąją Naujieną, yra džiaugsmingas, spinduliuoja džiaugsmu ir teikia džiaugsmą kitiems. [Popiežius Jonas Paulius II, Homilija „Tarptautiniam jaunimo forumui“, 1995 m. sausio 13 d.]