All Questions
prev
Predchádzajúce:3.3 Aký spôsob modlitby je najlepší?
next
Ďalej:3.5 Prečo je modlitba niekedy taká náročná alebo nudná?

3.4 Môže mi modlitba pomôcť správne sa rozhodovať?

Osobná modlitba

Ak chceme zistiť, čo má pre nás pripravené Boh, musíme sa naučiť rozlišovať to, ako k nám hovorí v hĺbke srdca. Načúvať Bohu znamená načúvať našim najhlbším citom. Iba hlboko v našom vnútri môžeme nájsť Božiu vôľu.

Je dobré rozlišovať, ktoré túžby pochádzajú od Ducha Svätého a ktoré nie. Aby sme to dokázali, potrebujeme Božiu pomoc. Keď zistíme, čo máme robiť, zakúsime skutočný vnútorný pokoj a ticho. Boh chce, aby každý z nás tento pocit zažil, pretože nám ukazuje to, čo je správne.

Tvoje najhlbšie túžby pochádzajú od Boha, ktorý ti chce pomôcť pri rozhodovaní. Keď ho poprosíš o radu, určite ti ju dá.
Múdrosť Cirkvi

Kedy sa Ježiš modlil?

Evanjelium často predstavuje Ježiša pri modlitbe. Vidíme ho, ako sa uťahuje do samoty, a to aj v noci. Modlí sa pred rozhodujúcimi chvíľami svojho poslania alebo poslania apoštolov. V skutočnosti celý jeho život je modlitbou, lebo je stálym spoločenstvom lásky s Otcom. [KKKC 542]

Ako sa Ježiš modlil?

Celý Ježišov život bol modlitbou. V rozhodujúcich okamihoch svojho poslania (pokúšanie na púšti, voľba apoštolov, smrť na kríži) bola jeho modlitba pokorným a dôverným priľnutím jeho ľudskej vôle k vôli Otca. Ježiš odchádzal často, najmä v noci, na osamelé miesta, aby sa modlil. Jednota s Otcom v Duchu Svätom – to je zlatá niť Ježišovho pozemského života. [Youcat 475]

Toto hovoria pápeži

„Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.“ (Ž 16,11). Každé povolanie a každá cesta, na ktorú nás Kristus volá, napokon vedie k naplneniu a šťastiu, pretože vedie k Bohu a k účasti na živote samého Boha… Ten, kto prijíma dobrú zvesť, je radostný, žiari radosťou a radosť aj rozdáva druhým. [Pápež Ján Pavol II., kázeň Medzinárodnému fóru mládeže, 13. januára 1995]