All Tweets
prev
Predchádzajúce:3.40 Je pomazanie chorých to isté ako posledné pomazanie?
next
Ďalej:3.41 Prečo sa ženy a ženatí muži nemôžu stať kňazmi?

3.4 Môže mi modlitba pomôcť správne sa rozhodovať?

Osobná modlitba

Ak chceme zistiť, čo má pre nás pripravené Boh, musíme sa naučiť rozlišovať to, ako k nám hovorí v hĺbke srdca. Načúvať Bohu znamená načúvať našim najhlbším citom. Iba hlboko v našom vnútri môžeme nájsť Božiu vôľu.

Je dobré rozlišovať, ktoré túžby pochádzajú od Ducha Svätého a ktoré nie. Aby sme to dokázali, potrebujeme Božiu pomoc. Keď zistíme, čo máme robiť, zakúsime skutočný vnútorný pokoj a ticho. Boh chce, aby každý z nás tento pocit zažil, pretože nám ukazuje to, čo je správne.

Tvoje najhlbšie túžby pochádzajú od Boha, ktorý ti chce pomôcť pri rozhodovaní. Keď ho poprosíš o radu, určite ti ju dá.
Múdrosť Cirkvi

Kedy sa Ježiš modlil?

Evanjelium často predstavuje Ježiša pri modlitbe. Vidíme ho, ako sa uťahuje do samoty, a to aj v noci. Modlí sa pred rozhodujúcimi chvíľami svojho poslania alebo poslania apoštolov. V skutočnosti celý jeho život je modlitbou, lebo je stálym spoločenstvom lásky s Otcom. [KKKC 542]

Ako sa Ježiš modlil?

Celý Ježišov život bol modlitbou. V rozhodujúcich okamihoch svojho poslania (pokúšanie na púšti, voľba apoštolov, smrť na kríži) bola jeho modlitba pokorným a dôverným priľnutím jeho ľudskej vôle k vôli Otca. Ježiš odchádzal často, najmä v noci, na osamelé miesta, aby sa modlil. Jednota s Otcom v Duchu Svätom – to je zlatá niť Ježišovho pozemského života. [Youcat 475]

Toto hovoria pápeži

„Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.“ (Ž 16,11). Každé povolanie a každá cesta, na ktorú nás Kristus volá, napokon vedie k naplneniu a šťastiu, pretože vedie k Bohu a k účasti na živote samého Boha… Ten, kto prijíma dobrú zvesť, je radostný, žiari radosťou a radosť aj rozdáva druhým. [Pápež Ján Pavol II., kázeň Medzinárodnému fóru mládeže, 13. januára 1995]