All Questions
prev
Ankstesnis:3.7 Kaip rasti laiko maldai? Kur yra Dievas mano kasdienybėje?
next
Kitas:3.9 Ar mes meldžiamės Tėvui, Sūnui ar Šventajai Dvasiai? Taip pat Marijai ir šventiesiems?

3.8 Kaip melstis su Biblijos tekstais?

Maldos formos

Šventajame Rašte yra Žodis, kurį Dievas nori tau pasakyti. Melstis su tekstu iš Šventojo Rašto tampa lengviau, dažnai tai darant. Augsi tikėjimu ne tik melsdamasis su tekstais, kurie leidžia tau gerai pasijusti arba kuriuos nesunkiai supranti, bet ir su tekstais, kuriuos gali būti sunku suprasti.

Dažnai naudotis Naujojo Testamento tekstais meldžiantis yra geras dalykas, nes tai padeda augti santykyje su Jėzumi. Pabandyk įsijausti į istoriją, įsivaizduok, kas nutiko, ir geriau pažink Jėzų, įsitraukdamas į tekstus.

Skirk laiko, perskaityk Biblijos ištrauką ir leisk, kad tekstas tau kalbėtų. Tada pasakyk Jėzui viską, kas ateis į galvą.
Bažnyčios išmintis

Kokie yra krikščioniškosios maldos šaltiniai?

Tai Dievo žodis, teikiantis mums Kristaus „pažinimo didybę“ (Fil 3, 8), Bažnyčios liturgija, skelbianti, įgyvendinanti ir perduodanti išganymo slėpinį, dieviškosios dorybės ir kasdienės situacijos, kuriose galime susitikti su Dievu. [KBKS 558]

Ar galima išmokti melstis skaitant Bibliją?

Biblija, Šventasis Raštas, yra tikras maldos šaltinis. Melstis Dievo žodžiu – tai Šventojo Rašto žodžius ir įvykius pritaikyti savo maldai. „Nepažinti Šventojo Rašto, vadinasi, nepažinti Kristaus“ (Šv. Jeronimas).

Šventasis Raštas, ypač psalmės ir Naujasis Testamentas, yra neįkainojama brangenybė, jis pilnas gražiausių ir stipriausių judėjiškojo ir krikščioniškojo pasaulio maldų. Jos sujungia mus su milijonais visų laikų ir kultūrų maldos žmonių, su tais, kurie meldžiasi, tačiau pirmiausia su Kristumi, kuris yra visų jų maldose. [Youcat 491]

Štai ką sako popiežiai

<...> Šventojo Rašto skaitymą turi lydėti malda <...> Šv. Augustinas sako: „Tavo malda yra tavo Dievui skiriamas žodis. Kai skaitai [Bibliją], tau kalba Dievas; kai meldiesi, tu kalbi Dievui“. Origenas, tokio Biblijos skaitymo būdo meistras, teigia, kad norint suprasti Raštą būtinos ne tik studijos, bet ir artimas ryšys su Kristumi ir malda. Jis <...> siūlo: „Atsidėk dieviškųjų raštų lectio; daryk tai ištvermingai. Užsiimk lectio trokšdamas įtikėti ir patikti Dievui. [Popiežius Benediktas XVI, Verbum Domini, 86]