All Questions
prev
Ankstesnis:4.4 Kaip galiu sekti Jėzumi ir koks mano pašaukimas?
next
Kitas:4.6 Kaip galiu sužinoti Dievo valią?

4.5 Kokie yra tikrų pašaukimų pavyzdžiai?

Pašaukimas

Šventajame Rašte  esama daugelio pasakojimų apie žmones, pašauktus Dievo . Viena gerai žinoma istorija susijusi su Mozės pašaukimu, nulėmusiu visos Izraelio tautos išlaisvinimą iš faraono priespaudos. Nors Mozė ir abejojo, galop jis atliko tai, ko Dievas iš jo prašė .

Dar žinomesnis yra Marijos, kuri turėjo tapti Jėzaus Motina , pašaukimas. Užuot išreiškusi prieštaravimus, kai jos buvo paprašyta bendradarbiauti su Dievo planu , Marija sugebėjo visiškai patikėti save Dievui, galbūt visiškai nesuprasdama arba nežinodama, ko tikėtis.

Mozė darė, ko Dievas jo prašė, ir išlaisvino žmones iš vergijos. Marija irgi pasakė Dievui „taip“ ir tokiu būdu mūsų išganymas per Jėzų tapo įmanomas.
Bažnyčios išmintis

Kaip Marija bendradarbiauja dieviškajame išganymo plane?

Iš Dievo malonės Marija buvo apsaugota nuo bet kokios asmeninės nuodėmės per visą savo gyvenimą. Ji yra „malonėmis apdovanotoji“ (Lk 1, 28), „visiškai šventa“. Angelui paskelbus, kad ji pagimdysianti „Aukščiausiojo Sūnų“ (Lk 1, 32), Marija tam laisvai pritaria „tikėjimo klusnumu“ (Rom 1, 5). Ji visiškai atsiduoda savo Sūnaus Jėzaus asmeniui bei veiklai ir visa savo siela priima dieviškąją išganymo valią. [KBKS 97]

Ar Marija buvo tik Dievo įrankis?

Marija anaiptol nebuvo pasyvus Dievo įrankis. Dievas tapo žmogumi, tik kai ji aktyviai pritarė.

Angelui, pranešusiam, kad ji pagimdys Aukščiausiojo Sūnų, Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ (Lk 1, 38). Taigi Jėzaus Kristaus žmonijos atpirkimas prasideda Dievo atsiklausimu, laisvu žmogaus pritarimu ir Marijos nėštumu prieš jai susituokiant su Juozapu. Tokiu neįprastu būdu Marija tapo mums Išganymo vartais. [Youcat 84]

Štai ką sako popiežiai

Manęs dažnai klausia, ypač jauni žmonės, kodėl tapau kunigu <...> Turiu pradėti pasakydamas, kad visiškai paaiškinti neįmanoma. Nes tai išlieka paslaptis – net ir man pačiam. Kaip galima paaiškinti Dievo kelius? Tačiau aš žinau, kad tam tikru gyvenimo momentu įsitikinau, jog Kristus man sako tai, ką Jis buvo sakęs tūkstančiams prieš mane: „Eik paskui mane!“ Buvo aišku, kad tai, ką girdėjau širdyje, nebuvo nei žmogaus balsas, nei tiesiog mano paties idėja. Kristus kvietė mane tarnauti Jam kunigu. [Popiežius Jonas Paulius II Los Andžele, JAV, 1987 m. rugsėjo 14 d.]