Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
olifant

1.8 Kan er maar één waarheid zijn?

Schepping of toeval?

Waarheid is iets wat objectief waar is en dus niet afhankelijk is van hoe individuele mensen erover denken. Jezus zei van zichzelf dat Hij de waarheid is (Joh. 14,6) Joh. 14,6: Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader.’

De waarheid die Jezus ons leert en voorleeft is objectief waar en dus niet afhankelijk van hoeveel mensen in Hem geloven. Jezus leert ons dat God ons geschapen heeft, oneindig veel van ons houdt en hoopt dat wij “ja” zeggen op zijn uitnodiging om gelukkig te zijn bij Hem in de hemel.

> Lees meer in het boek

Waarheid is niet afhankelijk van wat mensen denken (subjectief), maar van wat werkelijk waar is (objectief). Jezus is de enige echte waarheid.

Uit de Wijsheid van de Kerk

In welke zin is God de waarheid?

God is de waarheid zelf, en als zodanig bedriegt Hij zichzelf niet, en kan Hij niet bedriegen. "Hij is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis" (1 Joh. 1, 5). De eeuwige Zoon van God, de Mensgeworden Wijsheid, werd in de wereld gezonden "om getuigenis af te leggen van de waarheid" (Joh. 18, 37). [CCKK 41]

Wat betekent: God is de waarheid?

"God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis" (1 Joh. 1, 5). "Zijn woord is waarheid" (Spr. 8, 7) (2 Sam. 7, 28), "en zijn wet is waarheid"(Ps. 119, 142). Jezus staat zelf borg voor de waarheid van God. Zo zegt Hij wanneer Hij voor Pilatus staat: "Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen" (Joh. 18, 37).

Je kunt God niet bewijzen, omdat de wetenschap God niet tot experimenteel object kan maken. Toch laat God zich op een eigen manier ervaren en bewijzen. Dat God de waarheid is, weten wij dankzij de volstrekte geloofwaardigheid van Jezus. Hij is "de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh. 14, 6). Iedereen die in relatie treedt met Hem kan dit ontdekken en ondervinden. Als God niet ‘waar’ is, zouden geloof en rede niet in gesprek met elkaar kunnen komen. Maar ze kunnen elkaar verstaan, want God is de waarheid en de waarheid is goddelijk. [Youcat 32]