All Questions
prev
Vorige:2.40 Wat was de contrareformatie?
next
Volgende:2.42 Welke rol speelde de Kerk in de ‘verlichting’?

2.41 Wat was het concilie van Trente?

Het antwoord van de Kerk

Een belangrijke gebeurtenis in de katholieke reactie op de reformatie (de contrareformatie) was het concilie van Trente. Dit was een kerkvergadering die in 1545 werd bijeengeroepen door paus Paulus III. De besluiten van de bisschoppen en de paus samen tijdens het concilie waren heel belangrijk voor de Kerk.

Het concilie legde de nadruk op de kern van het geloof, waarbij de zeven sacramenten verder werden uitgelegd en de structuur van de Kerk beter vastgelegd. Bisschoppen en priesters werden zo nodig tot de orde geroepen. Gedurende vele eeuwen zouden de documenten van het concilie van Trente richting geven aan de Kerk.

Het concilie van Trente wilde een antwoord geven op de reformatie: waar nodig verdiepte het geloofsbegrip en hervormde kerkelijke praktijken.