Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
Science and faith

1.5 Spreken geloof en wetenschap elkaar tegen?

Schepping of toeval?

Als wij geloven dat God alles gemaakt heeft, dan hoeven we ook niet bang te zijn dat de wetenschap met feiten komt die tegenstrijdig zijn met het geloof. De wetenschap is juist een mooie manier om Gods schepping beter te leren kennen en daardoor meer over God te leren! 

Anderzijds schijnt het geloof een licht op het toepassen van de wetenschap, bijvoorbeeld omdat niet alles wat mogelijk is ook moreel goed is. Onderzoek waarbij embryo’s vernietigd worden is een voorbeeld van onethisch gebruik van wetenschappelijke kennis.

> Lees meer in het boek

De waarheid, ontdekt door wetenschap of door geloof, spreekt zichzelf niet tegen. Wees niet bang, Jezus zei: “de waarheid zal u vrijmaken”.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom is het belangrijk om te bevestigen: "In het begin schiep God hemel en aarde" (Gen. 1, 1)?

Omdat de schepping het fundament is van alle goddelijke heilsplannen; zij laat de almachtige en wijze liefde zien van God; zij is de eerste stap in de richting van een verbond van de enige God met zijn volk; zij is het begin van de heilsgeschiedenis, die in Christus zijn hoogtepunt heeft; zij is een eerste antwoord op de fundamentele vragen van de mens naar zijn oorsprong en zijn doel. [CCKK 51]

Maakt de natuurwetenschap de Schepper overbodig?

Nee. De zin: ‘God heeft de wereld geschapen’ is geen achterhaalde natuurwetenschappelijke uitspraak. Het is een theologische uitspraak, dat wil zeggen een uitspraak over de goddelijke betekenis (theos = God, logos = zin, betekenis) en oorsprong van alle dingen.

Het scheppingsverhaal is geen natuurwetenschappelijke verklaring voor het ontstaan van de wereld. ‘God heeft de wereld geschapen’ is een theologische uitspraak, die gaat over het verband tussen de wereld en God. God heeft de wereld gewild; Hij gaat met haar mee en zal de wereld tot voltooiing brengen. Geschapen zijn is een blijvende eigenschap van de dingen en een elementaire waarheid over de dingen. [Youcat 41]

Wat leert de Heilige Schrift over de schepping van de zichtbare wereld?

Door het verhaal van de 'zes dagen' van de schepping, doet de Heilige Schrift ons de waarde kennen van het geschapene en zijn gerichtheid op de lof van God en op de dienst aan de mens. Elk ding dankt zijn bestaan aan God, van Wie het zijn eigen goedheid en volmaaktheid, zijn eigen wetten en zijn plaats in de wereld ontvangt. [CCKK 62]

Wat voor band bestaat er tussen de schepselen onderling?

Tussen de schepselen bestaat er een door God gewilde onderlinge afhankelijkheid en hiërarchie. Tegelijkertijd bestaat er tussen de schepselen een eenheid en solidariteit, omdat allen dezelfde Schepper hebben, allen door Hem worden bemind en op zijn heerlijkheid zijn geordend. De wetten eerbiedigen die staan ingeschreven in de schepping, en de verhoudingen die voortvloeien uit de natuur der dingen, is dan ook een beginsel van wijsheid en een fundament van de moraal. [CCKK 64]

Behoren de natuurwetten en de orde van de natuur ook tot de schepping van God?

Ja. Ook de natuurwetten en de orde van de natuur behoren tot de schepping van God. 

De mens is geen onbeschreven blad. Hij is bepaald door de orde en de natuurwet die God in zijn schepping heeft neergelegd. Een christen doet niet zomaar ‘wat hij wil'. Hij weet dat hij zichzelf en zijn omgeving schade berokkent als hij de natuurwetten negeert, als hij dingen tegen hun natuurlijke orde in gebruikt en slimmer wil zijn dan God die ze schiep. Een mens kan zichzelf niet helemaal opnieuw ontwerpen. [Youcat 45]