All Questions
prev
Vorige:5.16 Hoe bereiden christenen zich voor op de dood?
next
Volgende:5.18 Is het niet beter om te bidden in plaats van naar de dokter te gaan?

5.17 Hoe kan ik bidden in tijden van crisis?

Bidden tijdens een crisis

Gebed is de beste manier om iets onder ogen te zien, vooral tijdens een crisis. Maak je geen zorgen over hoe je bidt of dat je je alleen tot God wendt nu je de situatie somber inziet. Gebed brengt je dichter bij God en zijn kracht en het helpt je de juiste beslissingen te nemen. Je kunt bidden met je eigen woorden, met de Bijbel, de Rozenkrans, de heiligen… Hier zijn enkele gebeden die je kunnen helpen.

 

Alles stort in…

Heer,

alles wat ik kende lijkt in elkaar te storten.

De crisis komt steeds dichterbij.

Ik voel me geïsoleerd en alleen.

Heer, wat kan ik doen?

Help me om de juiste beslissingen te nemen.

Help me om liefde het hoogste gebod te laten zijn.

Help me om mijzelf aan u over te geven.

Kom me te hulp, Heer!

Amen.

 

Ik keer naar U terug...

Goede God,

in deze tijd van corona-crisis wend ik mij tot U.

Ik ben U niet altijd trouw geweest.

Ik was U een beetje vergeten toen het goed ging.

Nu realiseer ik mij dat ik U meer dan ooit nodig heb.

Ik wil het goedmaken en heb spijt van wat ik verkeerd heb gedaan.

Help me om steeds het goede te doen.

Help me mijn angst te overwinnen en vrede te brengen.

Help me om moed te vinden en hoop te brengen.

Help me mezelf te vergeten en liefde te brengen.

Aan U wil ik mijzelf overgeven, wat er ook gebeurt.

God, wees mij nabij!

Amen.

 

Voor hen die de crisis het hoofd moeten bieden

Heer Jezus,

Wij bidden U voor iedereen die door de huidige crisis is getroffen.

Voor degenen die lijden en sterven.

Voor alle mensen die alleen zijn of hulp nodig hebben.

Voor degenen die onvermoeibaar werken ter verdediging van leven en vrijheid.

Voor het medisch personeel dat zieken verzorgt.

Voor de leiders en strijdkrachten die werken voor het algemeen welzijn.

Voor de vrijwilligers die zieken bezoeken en zorg hebben voor mensen in nood.

Voor de herders die hen bijstaan die God zoeken.

Voor iedere mens die opstaat om een ​​ander te helpen.

Heer, verhoor ons gebed!

Amen.

Betrek God in je leven: vertel hem wat je op dit moment dwars zit, vraag zijn hulp om de crisis het hoofd te bieden en geef je over aan zijn kracht.