Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
rozenkrans

3.12 Hoe bid je de rozenkrans?

Vormen van gebed

De rozenkrans kun je overal mee naar toe nemen. Het is een kralensnoer met vijf reeksen van tien kralen. Na een Onze Vader herhalen we tien keer het ‘Wees Gegroet’.

Tijdens het bidden van de rozenkrans sta je stil bij gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Deze gebeurtenissen noemen we ‘de geheimen van de rozenkrans’. De rozenkrans is als het ware een krans van gebeden (rozen) die we aan Maria aanbieden, terwijl we vragen om haar gebed. In de #TwGOD-app staat het schema van de rozenkrans kort beschreven.

> Lees meer in het boek

Met de rozenkrans bid je bij elke kraal een Onze Vader of Weesgegroet. Onderwijl overweeg je ‘geheimen’ uit Jezus’ leven: zo ben je bij Hem.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Hoe bidt de Kerk tot Maria?

Vooral met het Wees gegroet, Maria, het gebed waarin de Kerk de voorspraak vraagt van de Maagd. Andere mariale gebeden zijn de Rozenkrans, de Akathistos-hymne en de Paraclisis, evenals de hymnen en Kantieken uit de verschillende christelijke tradities. [CCKK 563]

Hoe bidden we de rozenkrans?

 1. Kruisteken: In de naam van de Vader...
 2. Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God...
 3. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
 4. Ik groet U, dochter van God de Vader. Wees gegroet ... Ik groet U, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ... Ik groet U, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...
 5. Eer aan de Vader ...
 6. Hierna volgen de tientjes van de rozenkrans. (Bij elk tientje wordt een geheim van de rozenkrans gelezen (zie onder).)
  • Onze Vader ...
  • 10 x Wees gegroet ... (eerste tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader ...
  • Onze Vader ...
  • 10 x Wees gegroet ... (tweede tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader ...
  • Onze Vader ...
  • 10 x Wees gegroet ... (derde tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader ...
  • Onze Vader ...
  • 10 x Wees gegroet ... (vierde tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader ...
  • Onze Vader ...
  • 10 x Wees gegroet ... (vijfde tientje van de rozenkrans)
  • Eer aan de Vader ...
 • De blijde geheimen (Maandag, Zaterdag)
  1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
  2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
  3. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
  4. Jezus wordt in de tempel opgedragen
  5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden
 • De droevige geheimen (Dinsdag, Vrijdag)
  1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
  2. Jezus wordt gegeseld
  3. Jezus wordt met doornen gekroond
  4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
  5. Jezus sterft aan het kruis
 • De glorievolle geheimen (Woensdag, Zondag)
  1. Jezus verrijst uit de doden
  2. Jezus stijgt op ten hemel
  3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen
  4. Maria wordt in de hemel opgenomen
  5. Maria wordt in de hemel gekroond
 • De geheimen van het Licht (Donderdag)
  1. Jezus’ doop in de Jordaan
  2. Jezus' openbaring op de bruiloft van Kana
  3. Jezus verkondigt het Rijk van God en roept op tot bekering
  4. Jezus' wonderbaarlijke gedaanteverandering op de berg Tabor
  5. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal

[Youcat 481]