Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
bootje op een meer

3.8 Hoe bid ik met een Bijbeltekst?

Vormen van gebed

In de Bijbel staat het Woord dat God tegen jou wil spreken. Bidden met een Bijbeltekst is iets waarin je groeit door het veel te doen. Niet alleen de teksten die een goed gevoel geven voeden je, maar ook teksten die je misschien moeilijker vindt.

Het is goed om regelmatig met teksten uit het Nieuwe Testament te bidden, om te groeien in je relatie met Jezus. Probeer je eens helemaal in te leven in het verhaal, stel je voor wat er gebeurt, en kruip dicht bij Jezus om hem beter te leren kennen.

> Lees meer in het boek

Neem de tijd, lees rustig de tekst en let op wat dat met je doet. Geeft het rust, onrust, vreugde, verdriet? Zeg Jezus dan alles wat je wilt.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn de bronnen van het christelijk gebed?

Die bronnen zijn: het woord van God, dat ons de “alles te boven gaande kennis” (Fil. 3, 8) van Christus schenkt; de liturgie van de Kerk die het heilsmysterie verkondigt, verwezenlijkt en meedeelt; de theologale deugden; de gebeurtenissen van alle dag, want daarin kunnen wij God ontmoeten. [CCKK 558]

Kun je uit de Bijbel leren bidden?

De Bijbel is als een bron voor het gebed. Bidden met het woord van God betekent de woorden en gebeurtenissen van de Bijbel voor het eigen gebed gebruiken. ‘Wie de Schrift niet kent, kent Christus niet’ (Hieronymus)

De Heilige Schrift, in het bijzonder de Psalmen en het Nieuwe Testament, zijn een waardevolle schat die de mooiste en sterkste gebeden van de joods-christelijke wereld bevatten. Wanneer we die gebeden spreken, verbindt ons dat met miljoenen biddenden uit alle tijden en culturen, maar vooral met Christus zelf, die in al die gebeden aanwezig is. [Youcat 491]