All Questions
prev
Předchozí:5.16 Jak se křesťané připravují na smrt?
next
Následující:5.18 Není lepší se modlit než jít k doktorovi?

5.17 Jak se mohu modlit, když se dostanu do krize?

Modlitba během krize

Modlitba je nejlepší způsob, jak čelit čemukoli, zejména krizi. Nedělej si starosti s tím, jak se modlíš nebo že se k Bohu obracíš až teď, když věci vypadají ponurě. Modlitba tě přibližuje k Bohu a Jeho síle a pomáhá ti činit správná rozhodnutí. Můžeš se modlit vlastními slovy, s Biblí, růžencem, svatými ... Zde je několik modliteb, které ti mohou pomoci:
 

Everything falls apart…

Lord,

everything I knew seems to be falling apart.

Crisis is closing in on me.

I feel isolated and alone.

Lord, what can I do?

Help me to make the right decisions.

Help me to make love the highest command.

Help me to surrender to you.

Come to my aid, Lord!

Amen.

 

I return to you…

Dear God,

in this time of corona crisis I turn to you.

I have not always been faithful to you.

I kind of forgot about you when things were going well.

Now I realise I need you more than ever.

I want to make amends and am sorry for what I did wrong.

Help me to do what is right.

Help me to overcome my fear and spread peace.

Help me to find courage and spread hope.

Help me to forget about myself and spread love.

To you I want to surrender myself, whatever happens.

God, be with me now!

Amen.

 

For those facing the crisis

Lord Jesus,

We pray to you for everyone affected by the current crisis.

For those who are suffering and dying.

For all people who are alone or in need of help.

For those who work tirelessly in defence of life and freedom.

For the medical staff who care for the sick.

For the leaders and defence forces who work for the common good.

For the volunteers who visit the sick and care for those in need.

For the pastors who assist those who seek God.

For every single person who stands up to help another.

Lord, hear our prayer!

Amen.

Zapoj Boha do svého života: svěř mu, co tě teď trápí, pros Ho o pomoc, aby krizi zažehnal, a odevzdej se Jeho síle.