Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
lezende jongeren

1.20 Skąd mam wiedzieć, co w Biblii jest prawdą, a co fałszem?

Czytanie Biblii

Jezus dał swoim apostołom Ducha Świętego jako wspomożyciela, aby mogli oni zrozumieć i głosić Ewangelię. Duch Święty pomaga nieustannie Kościołowi wyjaśniać Biblię

Wielu świętych, papieży czy uczestników soborów powszechnych pozostawiło komentarze na kartach Biblii. Teksty te z pomocą Kościoła pomagają nam w rozumieniu Pisma Świętego. W ten sposób możemy rozróżnić, co zostało zaprezentowane dosłownie, a co w sposób poetycki czy nawet metaforyczny, aby wyrazić głębszą prawdę.

> Czytaj więcej w książce

Kościół wspierany przez Ducha Świętego pomaga nam prawidłowo odczytywać Biblię i rozumieć ją na tle jej całokształtu oraz Tradycji.

Z mądrości Kościoła

Jak czytać Pismo Święte?

Pismo Święte należy czytać i wyjaśniać z pomocą Ducha Świętego i pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego, uwzględniając trzy kryteria:

  1. zwracać uwagę na treść i jedność całego Pisma Świętego;
  2. czytać Pismo Święte w żywej Tradycji całego Kościoła;
  3. uwzględniać analogię wiary, to jest spójność prawd wiary między sobą.

 [KKKK 19]

Jak poprawnie czytać Biblię?

Pismo Święte czyta się poprawnie, jeżeli człowiek czyta je, modląc się w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane. Jest ono słowem Bożym i zawiera zasadnicze, skierowane do nas orędzie Boże. Biblia jest jak długi list Boga do każdego z nas z osobna. Dlatego powinienem przyjmować Pismo Święte z wielką miłością i szacunkiem: przede wszystkim list Pana Boga należy czytać właściwie, tzn. rozpatrując poszczególne wątki brać pod uwagę kontekst całości. Całość muszę odnieść do jej sedna i tajemnicy: do Jezusa Chrystusa, o którym mówi cała Biblia, także Stary Testament. Zatem Pismo Święte powinienem czytać z tą samą żywą wiarą Kościoła, z której ono wyrosło. [Youcat 16]