All Questions
prev
Poprzedni:1.19 Czy muszę przestrzegać wszystkich zasad biblijnych?
next
Następny:1.21 Czy te niesamowite historie biblijne nie są po prostu bajkami?

1.20 Skąd mam wiedzieć, co w Biblii jest prawdą, a co fałszem?

Czytanie Biblii

Jezus dał swoim apostołom Ducha Świętego jako wspomożyciela, aby mogli oni zrozumieć i głosić Ewangelię. Duch Święty pomaga nieustannie Kościołowi wyjaśniać Biblię

Wielu świętych, papieży czy uczestników soborów powszechnych pozostawiło komentarze na kartach Biblii. Teksty te z pomocą Kościoła pomagają nam w rozumieniu Pisma Świętego. W ten sposób możemy rozróżnić, co zostało zaprezentowane dosłownie, a co w sposób poetycki czy nawet metaforyczny, aby wyrazić głębszą prawdę.

 

Kościół wspierany przez Ducha Świętego pomaga nam prawidłowo odczytywać Biblię i rozumieć ją na tle jej całokształtu oraz Tradycji.