Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
lezende jongeren

1.20 Skąd mam wiedzieć, co w Biblii jest prawdą, a co fałszem?

Czytanie Biblii

Jezus dał swoim apostołom Ducha Świętego jako wspomożyciela, aby mogli oni zrozumieć i głosić Ewangelię. Duch Święty pomaga nieustannie Kościołowi wyjaśniać Biblię

Wielu świętych, papieży czy uczestników soborów powszechnych pozostawiło komentarze na kartach Biblii. Teksty te z pomocą Kościoła pomagają nam w rozumieniu Pisma Świętego. W ten sposób możemy rozróżnić, co zostało zaprezentowane dosłownie, a co w sposób poetycki czy nawet metaforyczny, aby wyrazić głębszą prawdę.

> Czytaj więcej w książce

Kościół wspierany przez Ducha Świętego pomaga nam prawidłowo odczytywać Biblię i rozumieć ją na tle jej całokształtu oraz Tradycji.

Z mądrości Kościoła