Alle Vragen
prev
Vorige:2.32 Wat was de Spaanse inquisitie?
next
Volgende:2.34 Waarom was de Kerk zo wreed tegen de Amerikaanse indianen?

2.33 Wat gebeurde aan het begin van de renaissance?

Op weg naar de reformatie

In de dertiende en veertiende eeuw was er verwarring over wie de echte paus was, omdat er meerdere mensen tegelijk claimden paus te zijn. Pas in 1417 werd door alle partijen Martinus V als enige echte paus erkend.

De pausen gingen steeds rijker en wereldser leven. De Kerk was door deze problemen hard toe aan hernieuwde aandacht voor het écht navolgen van Jezus, wat op kleine schaal ook gebeurde. In de renaissance kwam echter vaak de mens centraal te staan, in plaats van God. Dit was soms helaas ook te merken aan de leiding van de Kerk.

De renaissance stelde de mens centraal (en vergat God?). Net als in de middeleeuwen was de leiding van de Kerk soms zwak of zelfs slecht.