All Questions
prev
Poprzedni:2.18 Jak potoczyły się sprawy po zesłaniu Ducha Świętego?
next
Następny:2.20 Co się zmieniło za panowania cesarza Konstantyna?

2.19 Dlaczego pierwsi chrześcijanie byli prześladowani?

Rzymianie, sobory i ojcowie Kościoła

W 64 roku wielki pożar strawił dużą część Rzymu. O podpalenie miasta cesarz Neron oskarżył chrześcijan. W następstwie tego oskarżenia Piotr, Paweł i wielu innych wiernych zginęło śmiercią męczeńską. W późniejszych wiekach chrześcijanie również byli prześladowani.

Cesarzom rzymskim nie podobało się to, że chrześcijanie nie chcieli odstąpić od swojej wiary ani oddawać czci cesarzowi i rzymskim bożkom. Za panowania cesarza Decjusza (249-251 r.) zginęły dziesiątki tysięcy chrześcijan. Dioklecjan (284-305 r.) jako jeden z wielu cesarzy bezskutecznie starał się zniszczyć Kościół.

 

Od początku cesarze rzymscy uważali wzrost liczby chrześcijan za zagrożenie. Chrześcijanie czcili jedynie Boga i odmawiali czci cesarzowi.