DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:3.13 Çka është Liturgjia e Orëve?
next
Tjetra:3.15 Si bëhet Uji i Bekuar? Çka bën bekimi?

3.14 Si ta kaloj kohën gjatë Adhurimit?

Format e lutjes

Gjatë adhurimit, Hostja - e cila është Trupi i Jezusit [> 3.48] - vendoset në një vend të dekoruar bukur (e njohur si ‘monstrancë ’). Jezusi është kështu i dukshëm për të gjithë dhe mund të adhurohet. Në tokë nuk ka mënyrë tjetër për të qenë më afër me Zotin.
Ju nuk duhet të bëni shumë gjatë adhurimit. Fuqia e adhurimit qëndron pikërisht të mos bësh asgjë për një periudhë kohe. Në heshtjen e adhurimit, ju mund të reflektoni thellësisht me gjithë zemrën tuaj mbi Jezusin. Duke qenë me Jezusin në këtë mënyrë, ne tregojmë se nuk mund të jetojmë pa të.

Ne e adhurojmë Jezusin në Eukaristi duke qëndruar në heshtje me të: ai të shikon ty dhe ti e shikon atë. Mund t’i thuash gjithçka.
Urtësia e Kishës

Çfarë kulti duhet t’i jepet Sakramentit të Eukaristisë?

Sakramentit të Eukaristisë duhet t’i jepet kulti i latri-së, d.m.th. i adhurimit , i rezervuar vetëm për Hyjin, qoftë gjatë kremtimit eukaristik, qoftë jashtë tij. Madje Kisha, i ruan me shumë kujdes Hostet e shuguruara, ua çon të sëmurëve dhe personave të tjerë që e kanë të pamundur të marrin pjesë në Meshën e Shenjtë, ua paraqet besimtarëve në adhurim të shpeshtë të të Shenjtërueshmit Sakrament që ruhet në tabernakull. [KKKP 286]

What is the right way to honor the Lord present in the bread and wine?

Because God is truly present in the consecrated species of bread and wine, we must preserve the sacred gifts with the greatest reverence and worship our Lord and Redeemer in the Most Blessed Sacrament.

If there are consecrated hosts left over after the celebration of holy Eucharist they are kept in sacred vessels in the tabernacle. Since the Most Blessed Sacrament is present in them, the tabernacle is one of the most venerable places in every church. We genuflect before any tabernacle. Certainly, anyone who is really following Christ will recognize him in the poorest of the poor and serve him in them. But he will also find time to spend in adoration before the tabernacle and offer his love to our Eucharistic Lord. [Youcat 218]

Ja çfarë thonë Papët

Misteri i Eukaristisë... duhet përjetuar dhe jetuar në integritetin e tij, si në kremtim, ashtu edhe në bisedën e afërt me Jezusin, e cila ndodh pas marrjes së kungimit ose në një moment lutjeje të adhurimit eukaristik, përveç  Meshës. Këto janë raste kur Kisha është ndërtuar e fortë dhe bëhet e qartë se çfarë është ajo në të vërtetë: e vetme, e shenjtë, katolike dhe apostolike; njerëzit, tempulli dhe familja e  Hyjit; trupi dhe nusja  e Qengjit, e gjallëruar nga Shpirti Shenjt ; sakramenti universal i shëlbimit  dhe një bashkim i strukturuar hierarkisht. [Papa Gjon Pali II, Ecclesia de Eucharistia, nr. 61]