Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
Allerheiligste

3.14 Hoe maak ik de tijd vol bij de aanbidding?

Vormen van gebed

Tijdens de aanbidding wordt de hostie, het Lichaam van Jezus zelf, geplaatst in een mooi versierde houder (monstrans). Jezus is zo goed zichtbaar voor iedereen en kan aanbeden worden. Veel dichter bij God kunnen we op aarde niet komen.

Je hoeft niet veel te doen. Het is juist de kracht van de aanbidding dat wij even niets doen. In de stilte van de aanbidding kun je helemaal stilstaan bij Jezus. Dit kan met heel je hart. Door zo aanwezig te zijn bij Jezus, laten we zien niet zonder hem te kunnen. 

> Lees meer in het boek

Jezus aanbidden in de Eucharistie betekent in alle rust bij Hem zijn: Hij kijkt naar jou en jij kijkt naar Hem. Je kunt Hem alles zeggen.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke vorm van eredienst is aan het Sacrament van de Eucharistie verschuldigd?

Daaraan is de eredienst van de latria verschuldigd, dat wil zeggen van de aanbidding, welke alleen voor God is voorbehouden, hetzij tijdens de Eucharistieviering, hetzij daarbuiten. De Kerk bewaart de geconsacreerde hosties dan ook met de grootste zorgvuldigheid; zij brengt ze naar de zieken en naar andere mensen die in de onmogelijkheid verkeren om aan de Heilige Mis te kunnen deelnemen. Zij biedt ze aan voor de plechtige aanbidding door de gelovigen, draagt ze in processie en nodigt de gelovigen uit tot het veelvuldig bezoek en aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, zoals dat wordt bewaard in het tabernakel. [CCKK 286]

Hoe moeten wij de in brood en wijn aanwezige Heer vereren?

Omdat God onder de geconsacreerde gedaante van brood en wijn werkelijk aanwezig is, moeten wij de heilige gaven met grote eerbied bewaren en onze in het allerheiligste tegenwoordige Heer en Verlosser aanbidden.

Als er na de viering van de Heilige Eucharistie nog geconsacreerde hosties over zijn, worden die bewaard in gewijde schalen in het tabernakel. Omdat zich in het tabernakel het ‘Allerheiligste’ bevindt, is het één van de waardigste plaatsen in elke kerk. Voor ieder tabernakel maken we een kniebuiging. Iemand die Christus werkelijk navolgt, zal Hem zeker in de armsten herkennen en Hem in hen dienen. Maar hij zal ook tijd vinden om in stille aanbidding voor het tabernakel te vertoeven en de eucharistische Heer zijn liefde te geven. [Youcat 218]